Διαδίκτυο
35 Αντικείμενα
Microsoft Outlook
28 Αντικείμενα

Ορθογραφικός Έλεγχος

Καλό είναι πριν στείλουμε κάποιο μήνυμα, να το ελέγξουμε για πιθανά ορθογραφικά λάθη. Από την καρτέλα Αναθεώρηση, κάνουμε κλικ στην εντολή Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος. Παρατηρούμε πως ως γλώσσα λεξικού, είναι επιλεγμένη η Αγγλική. Επιλέγουμε Ελληνικά, και κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί Παράβλεψη. Εμφανίζεται αμέσως η πρώτη λανθασμένη λέξη, “σημερα”, η οποία δεν έχει τόνο. Επιλέγουμε την σωστή πρόταση, και κάνουμε κλικ στο κουμπί αλλαγή. Αμέσως η λέξη διορθώνεται, και το Outlook μεταβαίνει στην επόμενη λανθασμένη λέξη, “ρεμπετης”, η οποία επίσης δεν έχει τόνο. Τα διάφορα κουμπιά, τα έχουμε ήδη αναλύσει στα άλλα προγράμματα. Με το Παράβλεψη μπορούμε να αγνοήσουμε την λανθασμένη λέξη, με την αλλαγή όπως έχουμε δει να την αλλάξουμε με μία από τις προτάσεις του προγράμματος, και με την Προσθήκη στο λεξικό, να την προσθέσουμε στο λεξικό της εφαρμογής.