Διαδίκτυο
35 Αντικείμενα
Microsoft Outlook
28 Αντικείμενα

Άνοιγμα Πολλών Μηνυμάτων

Έχουμε ήδη αναφέρει πως διαβάζουμε ένα μήνυμα. Θα δούμε λίγο κι έναν διαφορετικό τρόπο. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να διαβάσουμε το μήνυμα με θέμα Νέα έκδοση. Εντοπίζουμε πρώτα το μήνυμα, είναι αυτό, κάνουμε ένα κλικ επάνω του, και στη συνέχεια διαβάζουμε το κείμενο του μηνύματος στο παράθυρο ανάγνωσης. Υπάρχει όμως κι ένας άλλος τρόπος. Να το ανοίξουμε το μήνυμα. Για να το ανοίξουμε, θα κάνουμε διπλό κλικ επάνω του. Και το μήνυμα εμφανίζεται σε νέο παράθυρο. Ταυτόχρονα, εμφανίζεται και στην γραμμή εργασιών. Επιστρέφουμε στο παράθυρο του Outlook, όπου μπορούμε να ανοίξουμε και κάποιο άλλο μήνυμα, π.χ. αυτό με θέμα Γραμματεία Infolearn, Κάνουμε λοιπόν διπλό κλικ επάνω του, και ανοίγει κι αυτό το μήνυμα. Αυτή τη στιγμή, είναι ανοιχτή η εφαρμογή Outlook, όπως μπορούμε να δούμε εδώ, και τα 2 μηνύματα, ένα με θέμα Νέα έκδοση, και ένα δεύτερο με θέμα Γραμματεία Infolearn. Για να τα κλείσουμε, απλώς κάνουμε ένα κλικ, στο κουμπί Χ.