Διαδίκτυο
35 Αντικείμενα
Microsoft Outlook
28 Αντικείμενα

Συμπλήρωση Φόρμας

Στην οθόνη μας εμφανίζεται η ιστοσελίδα του προϊόντος TEST4U. Σε αυτή τη σελίδα υπάρχει μία φόρμα επικοινωνίας, στην περίπτωση που θέλουμε να επικοινωνήσουμε με την εταιρία. Η φόρμα επικοινωνίας αποτελείται από αυτά τα 3 πεδία. Στο πρώτο πληκτρολογούμε το όνομά μας, όπως μπορούμε να διαβάσουμε και αριστερά. Στο επόμενο πεδίο κάνουμε κλικ και πληκτρολογούμε το e-mail μας και στη συνέχεια το σχόλιό μας. Για την αποστολή του σχολίου θα πρέπει να κάνουμε κλικ σε αυτό το κουμπί. Και όπως μπορούμε να διαβάσουμε και σε αυτή τη σελίδα, το σχόλιό μας έχει σταλεί με επιτυχία.