Διαδίκτυο
35 Αντικείμενα
Microsoft Outlook
28 Αντικείμενα

Podcast

Η ονομασία της υπηρεσίας Podcast, προκύπτει από τον συνδυασμό του όρου Broadcast, που αναφέρεται στη διάθεση (εκπομπή) αρχείων, με τη χρήση τροφοδοσιών, και της ονομασίας ipod, του γνωστού προϊόντος της εταιρείας Apple. Ο όρος Podcast (Podcasting), χρησιμοποιείται για να περιγράψει την εκπομπή και λήψη αρχείων πολυμέσων, μέσω του Διαδικτύου. Η υπηρεσία αυτή, βασίζεται στη χρήση των τροφοδοσιών RSS, και στη βοήθεια μίας ειδικής εφαρμογής που ονομάζεται Podcatcher. Ο χρήστης, μπορεί να εγγραφεί στην υπηρεσία και να ειδοποιείται για τη διαθεσιμότητα ενός νέου αρχείου, ή να αναπαράγει ένα αρχείο. Η εφαρμογή Podcatcher ενημερώνεται, για τη διαθεσιμότητα ενός νέου αρχείου σε έναν διακομιστή διαδικτύου και στη συνέχεια το λαμβάνει, και το αποθηκεύει στον υπολογιστή του χρήστη. Στη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί να αναπαράγει τα αρχεία πολυμέσων, είτε στον υπολογιστή του, είτε σε κάποια συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων.