Διαδίκτυο
35 Αντικείμενα
Microsoft Outlook
28 Αντικείμενα

Αναζητήσεις: Να Μην Περιέχεται Μια Λέξη

Στο επόμενο παράδειγμα θα αναζητήσουμε ιστοσελίδες οι οποίες περιέχουν την φράση Μέγαρο Μουσικής. Κάνουμε λοιπόν ένα κλικ στο πεδίο Αναζήτηση, εισάγουμε τα εισαγωγικά και το κείμενο. Μέγαρο Μουσικής και κλείνουμε τα εισαγωγικά και πατάμε το κουμπί Αναζήτηση. Στα αποτελέσματα, τα οποία είναι αυτά, επικρατεί η λέξη Αθηνών, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, εδώ, εδώ, εδώ υπάρχει Θεσσαλονίκης, και σε γενικές γραμμές υπάρχει η λέξη Αθηνών περισσότερες φορές. Εάν δεν μας ενδιαφέρει το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, θα πρέπει να αφαιρέσουμε την λέξη Αθηνών από τα αποτελέσματα. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ στο πεδίο της αναζήτησης, κάνουμε ένα κλικ, βάζουμε ένα κενό διάστημα, στην συνέχεια εισάγουμε τον χαρακτήρα -(μείον) και πληκτρολογούμε την λέξη που ΔΕΝ θέλουμε να εμφανίζεται στα αποτελέσματα, το Αθηνών. Εάν κάνουμε τώρα κλικ στο κουμπί Αναζήτηση, στα αποτελέσματα θα υπάρχουν ιστοσελίδες οι οποίες περιέχουν την φράση Μέγαρο Μουσικής, δηλαδή το Μέγαρο θα είναι δίπλα στην λέξη Μουσικής, αλλά δεν θα περιέχουν την λέξη Αθηνών. Κάνουμε λοιπόν ένα κλικ για να το δούμε στην πράξη. Όντως, στα αποτελέσματα τώρα, το πρώτο αποτέλεσμα δεν είναι το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών αλλά Θεσσαλονίκης και σε κανένα από τα παραδείγματα των αποτελεσμάτων δεν υπάρχει η λέξη Αθηνών. Θα αναλύσουμε άλλη μία φορά το κριτήριο αναζήτησης. Το Μέγαρο Μουσικής το έχουμε βάλει σε εισαγωγικά, γιατί θέλουμε η μία λέξη να είναι δίπλα στην άλλη, στην συνέχεια βάλαμε ένα κενό διάστημα, εδώ, και για να αφαιρεθεί η λέξη Αθηνών από τα αποτελέσματα, εισάγαμε το -(μείον) και Αθηνών.