Διαδίκτυο
35 Αντικείμενα
Microsoft Outlook
28 Αντικείμενα

Εμφάνιση Ιστοσελίδας

Για να επισκεφτούμε μία ιστοσελίδα θα πρέπει στη γραμμή διεύθυνσης, εδώ δηλαδή, να πληκτρολογήσουμε την διεύθυνσή της. Οι διευθύνσεις είναι μοναδικές σε όλο τον παγκόσμιο ιστό. Κάνουμε λοιπόν ένα κλικ σε αυτό εδώ το σημείο και πληκτρολογούμε www.google.com και στη συνέχεια πατάμε μία φορά το πλήκτρο enter. Στη οθόνη μας εμφανίζεται ο δικτυακός τόπος της google. Εάν θέλουμε να επισκεφτούμε κάποια άλλη ιστοσελίδα, κάνουμε πάλι κλικ σε αυτό το σημείο και πληκτρολογούμε τη νέα διεύθυνση. π.χ www.in.gr και πατάμε μία φορά το πλήκτρο enter. Στην οθόνη μας εμφανίζεται ο δικτυακός τόπος in.gr Κατά την πληκτρολόγηση του ονόματος, δεν είναι υποχρεωτικό να πληκτρολογήσουμε οτιδήποτε προηγείται των www. Το http π.χ. Η διεύθυνση που πληκτρολογούμε στο πεδίο αυτό ονομάζεται και URL, Uniform Recourse Locator, Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων είναι η απόδοσή του στα ελληνικά.