Διαδίκτυο
35 Αντικείμενα
Microsoft Outlook
28 Αντικείμενα

Διάφορα

Το http είναι το πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου. Ο ISP είναι ο παροχέας Internet. Στα αγγλικά σημαίνει Internet Service Provider. Στην Ελλάδα γνωστοί παροχείς είναι η Otenet, η Forthnet, η Hellas On Line κ.ο.κ. Το URL είναι ο ενιαίος εντοπιστής πόρων, είναι η διεύθυνση που πληκτρολογούμε στον φυλλομετρητή. Όταν κάνουμε κλικ σε ένα σημείο του κειμένου και μεταφερόμαστε σε κάποια άλλη σελίδα, τότε χρησιμοποιούμε έναν υπερσύνδεσμο, όπως έχουμε ήδη αναφέρει. Τα coocies είναι απλά αρχεία κειμένου, τα οποία μας στέλνουν οι δικτυακοί τόποι, τους οποίους επισκεπτόμαστε. Τα coocies αποθηκεύονται στον υπολογιστή μας, και περιέχουν συνήθως διάφορα στοιχεία για τον υπολογιστή μας, καθώς και για τις προτιμήσεις μας. Αν θέλουμε, μέσα από το μενού εργαλεία και τις Eπιλογές internet, μπορούμε να κάνουμε κλικ σε αυτό το κουμπί και να τα διαγράψουμε. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα όνομα χρήστη, και έναν κωδικό πρόσβασης για να επισκεφτούμε κάποια σελίδα, τότε αυτή η σελίδα είναι προστατευμένη. Έτσι το περιεχόμενό της είναι διαθέσιμο μόνο στους εξουσιοδοτημένους χρήστες. Με τα ψηφιακά πιστοποιητικά αποδεικνύεται η ταυτότητα ενός χρήστη, και επιβεβαιώνεται η γνησιότητα ενός δικτυακού τόπου. Με την κρυπτογράφηση, τα δεδομένα μας τροποποιούνται, ούτως ώστε μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες να μπορούν να τα διαβάσουν. Ο ιός είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Εμφανίζει διάφορα μηνύματα, καταστρέφει έγγραφα και προγράμματα, μειώνει την ταχύτητα του υπολογιστή μας κτλ. Μολυνόμαστε συνήθως μέσω μίας δισκέτας, ενός cd, ενός συνημμένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή ενός αρχείου που κατεβάσαμε από το διαδίκτυο. Για να προστατευτούμε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην περιήγηση μας στο διαδίκτυο, και να χρησιμοποιούμε λογισμικό προστασίας από ιούς. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν δίνουμε τα στοιχεία της πιστωτικής μας κάρτας, σε δικτυακούς τόπους για κάποια αγορά. Αυτοί οι δικτυακοί τόποι πρέπει να χρησιμοποιούν το ασφαλές http, το οποίο λέγεται https. Σε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα, τη gmail, όπου μπορούμε να στείλουμε κάποιο e-mail, εάν προσέξουμε στην διεύθυνση αντί για http υπάρχει το https και εδώ κάτω στην γραμμή κατάστασης, θα δούμε μία κλειδαριά η οποία θα είναι κλειδωμένη. Αυτό σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί το ασφαλές http. Με το τείχος προστασίας, ελέγχονται τα δεδομένα που λαμβάνουμε και αποστέλλουμε στο διαδίκτυο, και έτσι αποτρέπεται η εισβολή αγνώστων στον υπολογιστή μας.