Διαδίκτυο
35 Αντικείμενα
Microsoft Outlook
28 Αντικείμενα

Cookies

Τα Cookies είναι κωδικοποιημένα αρχεία απλού κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται αυτόματα στον υπολογιστή μας όταν επισκεπτόμαστε μια ιστοσελίδα. Τα Cookies περιέχουν στοιχεία σχετικά με τον υπολογιστή μας, και τις επιλογές που κάναμε στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα πληροφοριών που κρατούνται σε αρχεία Cookies, είναι το όνομα χρήστη (username), και ο κωδικός πρόσβασης (password). Τα cookies διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Τα Προσωρινά Cookies, ή Cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα μετά τον τερματισμό της λειτουργίας του φυλλομετρητή ιστού. Τα Σταθερά Cookies, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή μας μόνιμα. Τα Cookies Αρχικού κατασκευαστή, τα οποία σχετίζονται με την ιστοσελίδα που προβάλλεται στον φυλλομετρητή Ιστού μία δεδομένη στιγμή. Τα Cookies ʼλλων κατασκευαστών, τα οποία δεν σχετίζονται με την ίδια την ιστοσελίδα που προβάλλουμε τη δεδομένη στιγμή, αλλά με κάποια άλλη για την οποία υπάρχει μια διαφήμιση ή κάποιο αναδυόμενο παράθυρο. Όλοι οι φυλλομετρητές ιστού διαθέτουν ρυθμίσεις, για την αποδοχή ή τον αποκλεισμό των Cookies. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορεί να είναι αυτόματες, ή συγκεκριμένες. Πριν αναφερθούμε αναλυτικά στις ρυθμίσεις ας δούμε ένα απλό παράδειγμα. Μεταβαίνουμε στην σελίδα www.rebetiko.gr Δεξιά στην σελίδα, εμφανίζεται μια ψηφοφορία, ένα poll. Η ερώτηση είναι, ποιός είναι ο αγαπημένος σας ρεμπέτης. Ψηφίζουμε, εννοείται, τον Μάρκο Βαμβακάρη, και στην οθόνη εμφανίζονται τα αποτελέσματα. Αν κλείσουμε την ιστοσελίδα, και την ξαναανοίξουμε, τότε δεν θα έχουμε την δυνατότητα να ξαναψηφίσουμε. Πολύ απλά, το Site www.rebetiko.gr, έχει αποθηκεύσει ένα cookie στον υπολογιστή μας μέσω του οποίου γνωρίζει αν ψηφίσαμε, ή όχι. Αν διαγράψουμε τα cookies, κλείσουμε, και ξανανοίξουμε την εφαρμογή, τότε θα μπορέσουμε να ξαναψηφίσουμε. Την διαγραφή θα την δούμε αναλυτικά, αργότερα. Για να καθορίσουμε αυτόματα τον τρόπο διαχείρισης των Cookies, μεταβαίνουμε από το μενού Εργαλεία, Επιλογές Internet, καρτέλα Απόρρητο. Στο τμήμα Ρυθμίσεις, σύρουμε το ρυθμιστικό προς την κατάλληλη κατεύθυνση, για να καθορίσουμε ένα χαμηλότερο, ή υψηλότερο επίπεδο απορρήτου. Κάθε επίπεδο απορρήτου επιτρέπει, περιορίζει ή αποκλείει αυτόματα, κάποιες κατηγορίες Cookies. Για να εφαρμόσουμε ξεχωριστές ρυθμίσεις για κάθε ιστοσελίδα κάνουμε το εξής: Εμφανίζουμε την καρτέλα Απόρρητο, του παραθύρου διαλόγου Επιλογές Internet. Από το τμήμα Ρυθμίσεις, πατάμε το κουμπί Τοποθεσίες. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ενέργειες απορρήτου ανά τοποθεσία. Στο πλαίσιο Διεύθυνση τοποθεσίας Web, πληκτρολογούμε τη διεύθυνση URL, για την οποία θέλουμε να εφαρμόσουμε ξεχωριστές ρυθμίσεις. Π.χ. www.rebetiko.gr Πατάμε το κουμπί Αποκλεισμός, αν θέλουμε να αποκλείονται τα Cookies που προέρχονται από τη συγκεκριμένη τοποθεσία. Πληκτρολογούμε άλλη διεύθυνση, π.χ. www.diploma.edu.gr . Πατάμε το κουμπί Να επιτρέπεται, αν θέλουμε να επιτρέπονται. Η διεύθυνση της τοποθεσίας, προστίθεται στη λίστα Διαχειριζόμενες τοποθεσίες Web, με την ένδειξη Πάντα αποδοχή ή Πάντα αποκλεισμός αντίστοιχα. Πατάμε το κουμπί ΟΚ του παραθύρου διαλόγου Ενέργειες απορρήτου ανά τοποθεσία. Για να εφαρμόσουμε μη αυτόματες ρυθμίσεις για κάθε κατηγορία Cookies κάνουμε τα εξής: Εμφανίζουμε την καρτέλα Απόρρητο, του παραθύρου διαλόγου Επιλογές Internet. Από το τμήμα Ρυθμίσεις, κάνουμε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις απορρήτου για προχωρημένους. Στο τμήμα Cookies, ενεργοποιούμε το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη αυτόματου χειρισμού cookies. Οι επιλογές που βρίσκονται στο κάτω μέρος, γίνονται διαθέσιμες για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις δικές μας ρυθμίσεις σχετικά τα cookies αρχικού κατασκευαστή, άλλων κατασκευαστών, και περιόδου λειτουργίας (προσωρινά). Από την περιοχή Cookies προβαλλόμενης τοποθεσίας: Αφήνουμε ενεργοποιημένη την επιλογή Αποδοχή, αν θέλουμε να είναι αποδεκτά τα Cookies αρχικού κατασκευαστή από όλες τις τοποθεσίες. Ενεργοποιούμε την επιλογή Αποκλεισμός, αν θέλουμε να αποκλείονται τα Cookies αρχικού κατασκευαστή από όλες τις τοποθεσίες. Ενεργοποιούμε την επιλογή Ερώτηση, αν θέλουμε να εμφανίζεται μία ειδοποίηση, κάθε φορά που ένα Cookie αρχικού κατασκευαστή, προσπαθεί να εισέλθει στον υπολογιστή σας. Ομοίως, από την περιοχή Cookies άλλων τοποθεσιών, μπορούμε να καθορίσουμε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις. Ενεργοποιούμε το πλαίσιο ελέγχου ‘Να επιτρέπονται πάντα τα cookies περιόδου λειτουργίας’, αν θέλουμε να μην υπάρχει κανένας περιορισμός στην είσοδο των προσωρινών cookies στο σύστημά σας. Πατάμε το κουμπί ΟΚ. Οι επιλογές που έχουμε κάνει εφαρμόζονται παρακάμπτοντας τις αυτόματες ρυθμίσεις του επιπέδου απορρήτου της καρτέλας Απόρρητο. Για να διαγράψουμε τα Cookies, κάνουμε τα εξής: Μεταβαίνουμε στην καρτέλα Γενικά. Από το τμήμα Ιστορικό περιήγησης, πατάμε το κουμπί Διαγραφή. Από το παράθυρο διαλόγου Διαγραφή Ιστορικού περιήγησης που εμφανίζεται, επιλέγουμε το πλαίσιο ελέγχου Cookies. Πατάμε το κουμπί Διαγραφή.