Διαδίκτυο
35 Αντικείμενα
Microsoft Outlook
28 Αντικείμενα

Σύστημα Βοήθειας

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο σύστημα βοήθειας του Internet Explorer. Από το μενού βοήθεια κάνουμε κλικ στην εντολή Περιεχόμενα και Ευρετήριο. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, μπορούμε να αναζητήσουμε βοήθεια κατά περιεχόμενα και από το ευρετήριο. Αυτή στη στιγμή βρισκόμαστε στην καρτέλα Περιεχόμενα, και ας υποθέσουμε πως θέλουμε να εκτυπώσουμε την ιστοσελίδα. Κάνουμε ένα κλικ σε αυτό το σημείο, και στη συνέχεια εκτύπωση ιστοσελίδας, για να εμφανιστεί η βοήθεια στο δεξί τμήμα του παραθύρου. Θα μπορούσαμε ασφαλώς να χρησιμοποιήσουμε και το ευρετήριο. Στο πεδίο αυτό απλώς γράφουμε τα πρώτα γράμματα της λέξης κλειδί. Πληκτρολογήσαμε τα 4 γράμματα, από κάτω εμφανίζονται τα αποτελέσματα, κάνοντας ένα διπλό κλικ επάνω, εμφανίζεται αυτό το παράθυρο διαλόγου, όπου εάν θέλουμε βοήθεια για την εκτύπωση της ιστοσελίδας θα πρέπει να κάνουμε κλικ σε αυτό, και στη συνέχεια κλικ στο κουμπάκι εμφάνιση. Και πάλι εμφανίζεται στα δεξιά η βοήθεια.