Διαδίκτυο
35 Αντικείμενα
Microsoft Outlook
28 Αντικείμενα

Αναδυόμενα Παράθυρα (Pop Up Windows)

Τα αναδυόμενα παράθυρα (pop-up windows) είναι παράθυρα, τα οποία εμφανίζονται αυτόματα κατά την επίσκεψη μας σε ιστοσελίδες και περιέχουν συνήθως διαφημιστικό περιεχόμενο. O Internet explorer επιτρέπει την εφαρμογή ρυθμίσεων αποκλεισμού των αναδυόμενων παραθύρων, με τις οποίες μπορούμε να επιτρέπουμε την εμφάνιση τους υπό προϋποθέσεις, πάντα ή ποτέ. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της εφαρμογής, δεν επιτρέπουν την εμφάνιση των περισσότερων αναδυόμενων παραθύρων. Για να ρυθμίσουμε τις επιλογές σχετικά με τον αποκλεισμό των αναδυόμενων παραθύρων κάνουμε τα εξής. Από το μενού Εργαλεία, κάνουμε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet, και στη συνέχεια στην καρτέλα Απόρρητο. Από το τμήμα Αποκλεισμός αναδυόμενων παραθύρων, απενεργοποιούμε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση του αποκλεισμού αναδυόμενων παραθύρων, για να επιτρέψουμε την εμφάνιση των αναδυόμενων παραθύρων, από τις περισσότερες ιστοσελίδες. Αν κάνουμε κλικ στις ρυθμίσεις, τότε μπορούμε να ορίσουμε ποιες τοποθεσίες θα επιτρέπονται. Εδώ πληκτρολογούμε την διεύθυνση, και στη συνέχεια πατάμε το πλήκτρο Προσθήκη. Όταν είναι ενεργοποιημένος ο αποκλεισμός των αναδυόμενων παραθύρων, και επισκεφτούμε μία ιστοσελίδα από την οποία αποκλείστηκε κάποιο αναδυόμενο παράθυρο, ο Internet explorer εμφανίζει στο επάνω μέρος, τη Γραμμή πληροφοριών. Επιπλέον στη Γραμμή κατάστασης, εμφανίζεται αυτό το εικονίδιο, το οποίο μας ενημερώνει, ότι κάποιο αναδυόμενο παράθυρο έχει αποκλειστεί από την τρέχουσα ιστοσελίδα, και ταυτόχρονα, μας επιτρέπει να το εμφανίσουμε, ή να τροποποιήσουμε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής σχετικά με τον αποκλεισμό των αναδυόμενων παραθύρων. Τις ίδιες δυνατότητες, έχουμε αν κάνουμε κλικ στην γραμμή πληροφοριών. Κλικ στην Προσωρινή άρση αποκλεισμού αναδυόμενων για να εμφανιστεί το παράθυρο. Το παράθυρο είναι αυτό. Αν θέλουμε τα αναδυόμενα παράθυρα της συγκεκριμένης ιστοσελίδας να εμφανίζονται πάντα, θα πρέπει να κάνουμε κλικ εδώ. Για να κλείσουμε την γραμμή πληροφοριών και να συνεχίσουμε την εργασία μας, κάνουμε κλικ στο Χ, που βρίσκεται στο επάνω δεξιό μέρος της.