Αλλαγή πλάτους στηλών και ύψους γραμμών

Στη συνέχεια, θα δείξουμε πως μπορούμε να αλλάξουμε το πλάτος μιας στήλης, ή το ύψος μίας γραμμής. Παρατηρούμε πως τα περιεχόμενα του κελιού c2, δεν εμφανίζονται ολόκληρα στην οθόνη μας. Θα πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε το πλάτος της στήλης c. Μετακινούμε το δείκτη του ποντικιού ανάμεσα στις στήλες c και d, μέχρι να δούμε το διπλό βέλος. Μόλις το δούμε, κάνουμε ένα κλικ, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα δεξιά. Αυξήσαμε το πλάτος της στήλης c. Για να αυξήσουμε το ύψος της δεύτερης γραμμής, μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού μας ανάμεσα στο 2 και στο 3. Μόλις εμφανιστεί το διπλό βέλος, με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα κάτω. Αυξήσαμε και το ύψος της δεύτερη γραμμής. Εάν θέλουμε μπορούμε να προσαρμόσουμε αυτόματα το πλάτος της στήλης C. Μετακινούμε το δείκτη του ποντικιού πάλι ανάμεσα στη στήλη C και D, και μόλις εμφανιστεί το διπλό βέλος κάνουμε διπλό κλικ. Η στήλη προσαρμόζεται αυτόματα στο μέγιστο πλάτος. Παρατηρήστε επίσης τα εξής: Τη στιγμή που αυξάνουμε, ή μειώνουμε το πλάτος μίας στήλης, εμφανίζονται κάποιοι αριθμοί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εμφανίζονται οι αριθμοί πλάτος 13,43 και 99 pixel. Το 13,43, σημαίνει πως σε αυτό το κελί μπορούμε να πληκτρολογήσουμε 13,43 χαρακτήρες εάν η γραμματοσειρά μας είναι η Calibri, και το μέγεθος 11στ. Μπορούμε και μέσα από την κεντρική καρτέλα, και την ομάδα Κελιά, να κάνουμε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση. Από τις διαθέσιμες επιλογές που εμφανίζονται, κάνουμε κλικ στην επιλογή Πλάτος στήλης. Εδώ, μπορούμε να πληκτρολογήσουμε συγκεκριμένο πλάτος. Εμφανίζονται οι χαρακτήρες που είδαμε και προηγουμένως. Επιλέγουμε π.χ. 10, κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ, και το πλάτος προσαρμόστηκε στους δέκα χαρακτήρες. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και για τη γραμμή. Επιλέγουμε τη δεύτερη γραμμή, και από την εντολή Μορφοποίηση, κάνουμε κλικ στην επιλογή Ύψος γραμμής. Εδώ, ορίζουμε το ύψος της γραμμής, π.χ. 55, και κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Το ύψος της γραμμής αυξήθηκε.