Εκτύπωση: επανάληψη και επικεφαλίδες γραμμών και στηλών, γραμμές πλέγματος

Στην οθόνη μας εμφανίζονται οι πωλήσεις των εταιριών, ανά μήνα, για το έτος 2003, καθώς και για το έτος 2004. Εάν μεταβούμε στην προεπισκόπηση εκτύπωσης, θα παρατηρήσουμε πως απαιτούνται έξι σελίδες για να εκτυπωθούν τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη πρώτη σελίδα. Παρατηρούμε πως στην πρώτη σελίδα, εκτυπώνονται και οι εταιρίες, και οι μήνες, αλλά και το έτος. Έτσι η τιμή 422, αφορά πώληση της εταιρίας Mercedes, για το μήνα Μάιο του έτους 2003. Πηγαίνουμε στην επόμενη σελίδα. Παρατηρούμε όμως πως δεν εμφανίζονται ούτε οι μήνες, ούτε το έτος, και δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε παρά να υποθέσουμε. Ειδικά στην πέμπτη σελίδα, δεν εμφανίζονται ούτε οι εταιρίες, ούτε οι μήνες με το έτος. Ας δούμε λίγο πως θα το διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα. Από την καρτέλα “Διάταξη σελίδας”, μεταβαίνουμε στην ομάδα “Διαμόρφωση σελίδας”, και κάνουμε κλικ στο κουμπί αυτό, για να ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου της συγκεκριμένης ομάδας. Στην συνέχεια μεταβαίνουμε στην καρτέλα φύλλο. Στο πεδίο αυτό, μπορούμε να επιλέξουμε ποιες γραμμές θα επαναλαμβάνονται στην κορυφή. Ενώ στο πεδίο αυτό, ποιες στήλες θα επαναλαμβάνονται στ’ αριστερά. Κάνοντας ένα κλικ στο κουμπί αυτό, μπορούμε να επιλέξουμε τις γραμμές που μας ενδιαφέρουν, η πρώτη, η δεύτερη, και η τρίτη. Κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί αυτό, και στη συνέχεια κλικ εδώ, για να επιλέξουμε τις στήλες. Επιλέγουμε την πρώτη στήλη. Εάν θέλουμε να δούμε τα αποτελέσματα, μεταβαίνουμε στη προεπισκόπηση εκτύπωσης κάνοντας κλικ εδώ. Στην πρώτη σελίδα εμφανίζονται πάλι τα δεδομένα έτσι όπως πρέπει. Οι εταιρίες αριστερά, οι μήνες, και το έτος. Στην δεύτερη σελίδα εμφανίζονται όμως πάλι οι εταιρίες, οι μήνες, και το έτος. Το ίδιο συμβαίνει και σε κάθε επόμενη σελίδα. Με αυτόν τον τρόπο, με το να επαναλαμβάνονται κάποιες γραμμές στη κορυφή, και κάποιες στήλες στα αριστερά, μπορούμε, χωρίς να υποθέτουμε, να γνωρίζουμε ποια εταιρία αφορά κάποια συγκεκριμένη πώληση, και για ποιο μήνα, και ποιο έτος. Το Excel μας βοηθά στη εισαγωγή τον δεδομένων μας, εμφανίζοντας τις επικεφαλίδες των στηλών a, b, c, d και ούτω καθεξής. Τις επικεφαλίδες των γραμμών 1, 2, 3 και ούτω καθεξής, καθώς και το πλέγμα των κελιών. Εάν μεταβούμε όμως στην προεπισκόπηση εκτύπωσης, Θα παρατηρήσουμε πως δεν εμφανίζονται ούτε οι επικεφαλίδες των στηλών, ούτε των γραμμών, ούτε και το πλέγμα. Ας δούμε λίγο πως θα αλλάξουμε αυτό. Από την καρτέλα “Διάταξη σελίδας”, μεταβαίνουμε ξανά στο πλαίσιο διαλόγου “Διαμόρφωση σελίδας”. Στη συνέχεια μεταβαίνουμε στη καρτέλα φύλλο, και επιλέγουμε “γραμμές πλέγματος”, και επικεφαλίδες γραμμών και στηλών. Εάν κάνουμε τώρα ένα κλικ στην προεπισκόπηση εκτύπωσης, θα παρατηρήσουμε πως εμφανίζονται οι επικεφαλίδες των στηλών, των γραμμών, καθώς και το πλέγμα.