Δημιουργία βιβλίου εργασίας

Στην οθόνη μας εμφανίζεται η εφαρμογή Microsoft Excel. Δεν υπάρχει όμως ανοιχτό κανένα βιβλίο εργασίας. Για να δημιουργήσουμε ένα κενό βιβλίο εργασίας, κάνουμε κλικ στο κουμπί Αρχείο, και στην συνέχεια μεταβαίνουμε στην επιλογή Δημιουργία. Στα δεξιά, μπορούμε να δούμε κάποιες επιλογές με διαθέσιμα πρότυπα, και επιλέγουμε αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Στην δική μας περίπτωση ένα κενό βιβλίο εργασίας. Μπορούμε εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε και ένα βιβλίο εργασίας, βασισμένο σε κάποιο πρότυπο. Κάνουμε κλικ στο μενού Αρχείο, και στην συνέχεια μεταβαίνουμε στην επιλογή Δημιουργία. Κάνουμε κλικ στην επιλογή Δείγματα προτύπων, και επιλέγουμε το πρότυπο “Κάρτα χρόνου”. Τέλος, κάνουμε κλικ στο κουμπί Δημιουργία. Δημιουργήσαμε λοιπόν ένα βιβλίο εργασίας με όνομα “Κάρτα χρόνου1”, το οποίο βασίζεται στο αντίστοιχο πρότυπο.