Γραφήματα: δημιουργία

Το επόμενο γράφημα που θα δημιουργήσουμε είναι αυτό. Παρατηρούμε πως σε αυτό το γράφημα εμφανίζεται το όνομα της εταιρίας, και οι πωλήσεις τις για κάθε μήνα. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να επιλέξουμε, είναι η περιοχή b6:f7. Είναι οι πωλήσεις της εταιρίας για κάθε μήνα. Στην συνέχεια, μέσω της καρτέλας Εισαγωγή, μεταβαίνουμε στην ομάδα Γραφήματα. Κάνουμε κλικ σε αυτό το κουμπί, για να εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου των γραφημάτων. Από την αριστερή λίστα, κάνουμε κλικ στην επιλογή Πίτα, και από την λίστα στα δεξιά, επιλέγουμε τον τύπο “Πίτα με απομακρυσμένα τμήματα”. Η διαφορά αυτού του τύπου, με αυτόν, είναι πως ο δεύτερος είναι σε 3 διαστάσεις. Στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ. Το γράφημά μας δημιουργήθηκε. Εάν μεταβούμε στην καρτέλα Διάταξη, θα δούμε πως πάρα πολλές εντολές δεν είναι ενεργοποιημένες. Κάθε τύπος γραφήματος, ενεργοποιεί τις αντίστοιχες εντολές που υποστηρίζει. Στο γράφημα εμφανίζεται το υπόμνημα, το οποίο μπορούμε να το αλλάξουμε τον ίδιο τρόπο, όπως αλλάξαμε στο προηγούμενο γράφημα. Ας υποθέσουμε τώρα, πως δεν θέλουμε το γράφημα που δημιουργήσαμε να εμφανίζεται στο τρέχον φύλλο, αλλά σε ένα νέο. Κάνουμε δεξί κλικ επάνω του, και επιλέγουμε “Μετακίνηση γραφήματος”. Κάνουμε κλικ στην επιλογή “Δημιουργία φύλλου”. Το όνομα του νέου φύλλου εργασίας θα είναι “Γράφημα1”. Εάν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε κλικ να το αλλάξουμε αυτό. Το αφήνουμε όμως ως έχει. Για να μετακινήσουμε το γράφημα κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Δημιουργείτε ένα νέο φύλλο εργασίας το “Γράφημα1”, και περιέχει το γράφημα το οποίο έχουμε δημιουργήσει.