Διαίρεση φύλλου εργασίας

Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στη διαίρεση του φύλλου εργασίας. Επιλέγουμε π.χ. την 15η γραμμή, και από την καρτέλα Προβολή, μεταβαίνουμε στην ομάδα Παράθυρο, και κάνουμε κλικ στην εντολή “Διαίρεση”. Το φύλλο εργασίας χωρίστηκε σε δύο τμήματα: το επάνω και το κάτω. Το καθένα έχει τις δικές του γραμμές κύλισης. Παρατηρήστε, πως αλλάζουν οι αριθμοί των γραμμών. Τώρα βρισκόμαστε στο κάτω τμήμα. Για να καταργήσουμε την διαίρεση, μέσω της καρτέλας Προβολή, κάνουμε ξανά κλικ στην εντολή “Διαίρεση”, η οποία είναι επιλεγμένη όπως μπορούμε να δούμε. Στη συνέχεια θα επιλέξουμε τη στήλη f, για να χωρίσουμε το φύλλο εργασίας σε δυο κάθετα τμήματα. Από την καρτέλα Προβολη, μεταβαίνουμε ξανά στην ομάδα Παράθυρο, και κάνουμε κλικ στην εντολή “Διαίρεση”. Παρατηρήστε πώς αλλάζουν τα γράμματα των στηλών. Στο αριστερό τμήμα, και στο δεξιό τμήμα. Ομοίως, για να καταργήσουμε τη διαίρεση, κάνουμε ξανά κλικ στην εντολή “Διαίρεση”. Στα δυο προηγούμενα παραδείγματα, είχαμε επιλέξει την πρώτη φορά μία γραμμή, και τη δεύτερη μία στήλη, γι’ αυτό και το παράθυρο μας χωριζόταν σε δύο τμήματα: Επάνω – Κάτω, Αριστερό – Δεξιό. Αν όμως κάνουμε κλικ σε ένα κελί π.χ. σε αυτό το f11, όπως μπορούμε να δούμε και εδώ, και στη συνέχεια από την καρτέλα “Προβολή” επιλέξουμε “Διαίρεση”, το φύλλο εργασίας χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα: το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο. Παρατηρήστε πως αλλάζουν οι γραμμές, και πως αλλάζουν οι στήλες, σε κάθε τμήμα ξεχωριστά. Για να καταργήσουμε τη διαίρεση, μέσα από την καρτέλα “Προβολή”, κάνουμε ξανά κλικ στην εντολή Διαίρεση.