Μορφοποίηση: γραμματοσειρά, περιγράμματα, σκιάσεις

Στη συνέχεια θα δούμε πως μπορούμε να μορφοποιήσουμε, τα δεδομένα τα οποία εμφανίζονται στο φύλλο εργασίας, να προσθέσουμε περιγράμματα, σκιάσεις, και ούτω καθεξής. Επιλέγουμε τα κελιά “έσοδα” “έξοδα”, και στη συνέχεια από την κεντρική καρτέλα, μεταβαίνουμε στην ομάδα Κελιά, και κάνουμε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση. Στην συνέχεια κάνουμε κλικ στην επιλογή “Μορφοποίηση κελιών”. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου “Μορφοποίηση κελιών”. Κάνουμε κλικ στην καρτέλα γραμματοσειρά, και επιλέγουμε τη γραμματοσειρά που θέλουμε π.χ. “Verdana”, έντονη γραφή, και μέγεθος χαρακτήρων 12. Εάν θέλουμε μπορούμε να επιλέξουμε, και το χρώμα π.χ μπλε, και κάποιο εφέ. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Επιλέγουμε τα “έσοδα”, και μεταβαίνουμε ξανά στην επιλογή “Μορφοποίηση κελιών”. Κάνουμε ένα κλικ καρτέλα Γέμισμα για να επιλέξουμε το φόντο, και επιλέγουμε το πράσινο χρώμα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Παρατηρήστε λίγο το εξής. Στη κανονική προβολή, στην οποία έχουμε αναφερθεί προηγουμένως, εμφανίζεται αυτό το πλέγμα των κελιών. Εάν πάμε στη προεπισκόπηση εκτύπωσης, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Δεν εκτυπώνεται το πλέγμα. Θα δούμε σε επόμενο μάθημα, πως μπορούμε να προσθέσουμε την εκτύπωση του πλέγματος. Προς το παρόν όμως, θα προσθέσουμε περιγράμματα στα κελιά τα οποία θέλουμε να εκτυπώσουμε. Επιλέγουμε λοιπόν την περιοχή αυτή, και μεταβαίνουμε ξανά στην επιλογή “Μορφοποίηση κελιών”. Στη συνέχεια μεταβαίνουμε στην καρτέλα περίγραμμα. Επιλέγουμε το στυλ στο σημείο αυτό. Επιλέγουμε το χρώμα, αλλά δεν κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Πολύ απλά, το αποτέλεσμα θα πρέπει να το δούμε σε αυτό το σημείο. Εάν επιλέξουμε το πλαίσιο, τότε εμφανίζεται το στυλ και το χρώμα του περιγράμματος, το οποίο έχουμε επιλέξει. Τώρα μπορούμε κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να δούμε το αποτέλεσμα, και είναι αυτό. Θα μπορούσαμε ασφαλώς να προσθέσουμε διαφορετικό χρώμα σε κάθε πλευρά του περιγράμματος. Ας δούμε λίγο πως θα γίνει αυτό: Επιλέγουμε πάλι την περιοχή, και μεταβαίνουμε ξανά στην επιλογή “Μορφοποίηση κελιών”. Στην καρτέλα περίγραμμα επιλέγουμε ένα στυλ, π.χ. αυτό, και ένα χρώμα. Δεν κάνουμε όμως κλικ στο κουμπί πλαίσιο, αλλά σε αυτά τα εικονίδια. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να αλλάξουμε την άνω πλευρά του περιγράμματος. Εμφανίζεται η πράσινη διπλή γραμμή, επιλέγουμε κάποιο άλλο στυλ, και κάποιο άλλο χρώμα. Επιλέγουμε το κάτω περίγραμμα, επιλέγουμε πάλι άλλο στυλ, και άλλο χρώμα, αριστερό περίγραμμα, άλλο στυλ, άλλο χρώμα, και κάνουμε κλικ στο δεξιό περίγραμμα. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Το αποτέλεσμα είναι αυτό.