Εισαγωγή συμβόλων, εικόνων

Στη συνέχεια, θα δείξουμε πως εισάγουμε διάφορα σύμβολα όπως αυτό, εικόνες και σχόλια. Κάνουμε διπλό κλικ στο κελί c9, και παρατηρούμε πως το σημείο εισαγωγής αναβοσβήνει δίπλα στο κείμενο. Στο σημείο αυτό θα εισαχθεί και το σύμβολο μας. Από το καρτέλα “Εισαγωγή”, κάνουμε κλικ στην εντολή “Σύμβολο”. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε τη γραμματοσειρά π.χ. Arial, στη συνέχεια το σύμβολο που μας ενδιαφέρει, αυτό, και κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί Εισαγωγή. Το σύμβολο εμφανίστηκε στο σημείο που βρισκόταν το σημείο εισαγωγής. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο. Η επόμενη εισαγωγή αφορά μία εικόνα, και ένα Clip Art. Από την καρτέλα “Εισαγωγή”, κάνουμε κλικ στην εντολή “Εικόνα”. Στο σημείο αυτό θα επιλέξουμε τη θέση αποθήκευσης, και μόλις εμφανιστεί η εικόνα που μας ενδιαφέρει, την επιλέγουμε, και κάνουμε κλικ στο κουμπί “Εισαγωγή”. Η εικόνα εμφανίστηκε στο φύλλο εργασίας. Ας δούμε τώρα και το Clip Art. Από το καρτέλα “Εισαγωγή”, κάνουμε ένα κλικ στην εντολή “Έικόνες Clip Art”. Στο παράθυρο εργασιών που εμφανίζεται στα δεξιά, πληκτρολογούμε μία λέξη-κλειδί, και κάνουμε κλικ στο κουμπί “Μετάβαση”. Εμφανίζεται κάποιο Clip Art, το οποίο το εισάγουμε στο έγγραφο μας κάνοντας απλώς ένα κλικ πάνω. Τώρα μπορούμε να κλείσουμε το παράθυρο εργασιών.