Αποθήκευση βιβλίου εργασίας

Στην οθόνη μας εμφανίζεται το βιβλίο εργασίας “πωλήσεις.xlsx”. Εάν θέλουμε απλώς να το αποθηκεύσουμε, κάνουμε ένα κλικ στο μενού αρχείο, και στην συνέχεια κλικ στην εντολή “αποθήκευση”. Εάν θέλουμε να το αποθηκεύσουμε με διαφορετικό όνομα, κάνουμε ένα κλικ στην εντολή “αποθήκευση ως”. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, μπορούμε να επιλέξουμε τη θέση ή το μέσο αποθήκευσης, να πληκτρολογήσουμε το νέο όνομα, και να κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί “αποθήκευση”. Θα μπορούσαμε να το αποθηκεύσουμε και ως πρότυπο. Τα πρότυπα στο Excel έχουν την κατάληξη “.xltx”. Προσέξτε λίγο όπως και στην εφαρμογή Microsoft Word, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην επιφάνεια εργασίας. Εάν επιλέξουμε να αποθηκεύσουμε το βιβλίο ως πρότυπο, αυτομάτως το Excel μας μεταφέρει στη θέση πρότυπα. Εάν θέλουμε να το αποθηκεύσουμε σε αυτή τη θέση, αρκεί να κάνουμε κλικ στο κουμπί αποθήκευση, εάν όχι απλώς επιλέγουμε διαφορετική θέση.