Εκτύπωση: Ορισμός και απαλοιφή περιοχής εκτύπωσης. Επιλογές εκτύπωσης

Αρκετές φορές δεν χρειάζεται να εκτυπώσουμε ολόκληρο το φύλλο εργασίας, αλλά μία περιοχή του μόνο. Επιλέγουμε αυτή τη περιοχή π.χ. αυτή, και στη συνέχεια από την καρτέλα “Διάταξη σελίδας”, και την ομάδα “Διαμόρφωση σελίδας”, κάνουμε κλικ στην εντολή “Περιοχή εκτύπωσης”. Στην συνέχεια κάνουμε κλικ στην επιλογή “Ορισμός περιοχής εκτύπωσης”. Εάν τώρα μεταβούμε στην προεπισκόπηση της εκτύπωσης, θα παρατηρήσουμε πως μόνο αυτή η περιοχή θα εκτυπωθεί. Στη περίπτωση που αλλάξαμε γνώμη και θέλουμε να εκτυπώσουμε ολόκληρο το φύλλο εργασίας, θα πρέπει να απαλείψουμε αυτή την περιοχή εκτύπωσης. Αυτό θα γίνει από την καρτέλα “Διάταξη σελίδας”, και την εντολή “Περιοχή εκτύπωσης”, όπου θα κάνουμε κλικ στην επιλογή “Απαλοιφή περιοχής εκτύπωσης”. Εάν κάνουμε μεταβούμε σε προεπισκόπηση εκτύπωσης, θα παρατηρήσουμε πως το Excel εκτυπώνει ολόκληρο το φύλλο εργασίας. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε μερικές ακόμα επιλογές εκτύπωσης. Στην οθόνη μας εμφανίζεται το φύλλο εργασίας “μεγάλα ποσά”. Εάν κρατήσουμε πατημένο το πλήκτρο CTRL, και κάνουμε ένα κλικ στο φύλλο εργασίας “μαθητές”, θα έχουμε επιλέξει αυτά τα δύο φύλλα. Παρατηρήστε πως τα επιλεγμένα φύλλα έχουν άσπρο φόντο, ενώ τα μη επιλεγμένα γκρι. Στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στο μενού “Αρχείο”, και στην εντολή “Εκτύπωση”. Στο παράθυρο που εμφανίζεται έχουμε τις παρακάτω επιλογές. Στο σημείο αυτό μπορούμε να επιλέξουμε σε ποιόν εκτυπωτή θα εκτυπώσουμε. Στο σημείο αυτό μπορούμε να επιλέξουμε ποιες σελίδες θα εκτυπωθούν. Αυτή τη στιγμή θα εκτυπωθούν όλες τις σελίδες. Εάν θέλουμε συγκεκριμένες, κάνουμε ένα κλικ στο σημείο αυτό, και στη συνέχεια ορίζουμε τον αριθμό των σελίδων. Έχουμε επιλέξει να εκτυπωθούν η πρώτη, η δεύτερη, και η τρίτη σελίδα. Εάν θέλουμε μπορούμε να επιλέξουμε όλο το βιβλίο εργασίας, και τα πέντε δηλαδή φύλλα εργασίας από τα οποία αυτό αποτελείται. Εάν θέλουμε μπορούμε να επιλέξουμε να εκτυπωθούν μόνο τα επιλεγμένα φύλλα εργασίας. Υπενθυμίζουμε πως έχουμε επιλέξει το φύλλο εργασίας “μεγάλα ποσά”, και το φύλλο εργασίας “μαθητές”. Στη συνέχεια ορίζουμε τον αριθμό αντιτύπων π.χ σε δύο. Με επιλεγμένη τη συρραφή, τα φύλλα μας θα εκτυπωθούν ως εξής. Θα εκτυπωθούν όλες οι σελίδες μας μία φορά, και στη συνέχεια άλλη μία φορά όλες οι σελίδες. Εάν δεν επιλέξουμε τη συρραφή, τότε θα εκτυπωθούν δυο φορές η πρώτη σελίδα, δυο φορές η δεύτερη, και δυο φορές η τρίτη, επειδή έχουμε ρυθμίσει σε δύο τον αριθμό των αντιτύπων. Εάν θέλουμε μπορούμε να εκτυπώσουμε σε αρχείο, κάνοντας κλικ στο σημείο αυτό. Μόλις πατήσουμε το κουμπί Εκτύπωση, το Excel θα μας ζητήσει το όνομα του αρχείου εκτύπωσης. Στο πεδίο αυτό πληκτρολογούμε το όνομα, και στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ.