Απόλυτες και μεικτές αναφορές

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η τιμή ανά ώρα είναι πάντα στα 10€. Δεν χρειάζεται λοιπόν να αφιερώσουμε μία ολόκληρη στήλη γι’ αυτήν. Αφαιρούμε τη στήλη όπως μπορούμε να δούμε εδώ, και πληκτρολογούμε στο κελί c20 το κείμενο “τιμή ανά ώρα”, και στο κελί d20 το 10€ ανά ώρα. Τα υπόλοιπα δεν αλλάζουν, τα αντικείμενα, και οι ώρες. Στο κελί d22, θα πρέπει λοιπόν να υπολογίσουμε το κόστος των 12 ωρών για το αντικείμενο Windows. Ξεκινάμε λοιπόν με το =, αντί για 12 πληκτρολογούμε την αναφορά του κελιού, c22, και αντί για 10, την αναφορά του κελιού, d20. Πατάμε μία φορά το πλήκτρο ENTER, και το Excel μας εμφανίζει το σωστό ασφαλώς αποτέλεσμα. Έχουμε ήδη αναφέρει πως ενώ εμείς πληκτρολογήσαμε c22d20, το Excel πληκτρολόγησε ένα κελί αριστερά, επειδή το c22 βρίσκεται ένα κελί αριστερά από το κελί d22, όπου πληκτρολογήσαμε τον τύπο, επί δύο κελιά επάνω, επειδή το d20 βρίσκεται δύο κελιά επάνω από το κελί που πληκτρολογήσαμε τον τύπο. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε τη λαβή συμπλήρωσης, για να αντιγράψουμε τον τύπο στα υπόλοιπα κελιά. Μόλις εμφανιστεί o λεπτός μαύρος σταυρός, με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα κάτω. Τα αποτέλεσμα είναι αυτό, και δεν είναι σωστό. Υπενθυμίζουμε για άλλη μία φορά πως η λαβή συμπλήρωσης, απλώς αντιγράφει τον τύπο από το κελί d22 στα υπόλοιπα κελιά. Αντιγράφει στη ουσία ένα κελί αριστερά επί δύο κελιά επάνω. Ας δούμε γιατί εμφανίσθηκαν αυτά τα μηνύματα λάθους. Σε αυτό το κελί στο d22 πληκτρολογήσαμε τον τύπο c22d20. Δηλαδή ένα κελί αριστερά, επί δύο κελιά επάνω, αυτό, τα 10 ευρώ. Με τη λαβή συμπλήρωσης αντιγράψαμε τον τύπο στο επόμενο κελί, και πήραμε το μήνυμα λάθους. Κάνοντας ένα κλικ στο κελί d23, θα πρέπει να παρατηρήσουμε τον τύπο στην γραμμή τύπων. Το c23 αντιστοιχεί στο ένα κελί αριστερά, είναι όντως αυτό το οποίο θέλαμε και εμείς να πληκτρολογήσουμε. Το πρόβλημα δημιουργείται με το δύο κελιά επάνω. Τα δύο κελιά επάνω αυτή τη στιγμή είναι το κείμενο “κόστος”, και όχι το κελί d20, το οποίο θα θέλαμε να εμφανιστεί. Θα πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να πούμε στο Excel, σε αυτό το κελί, το d20 να το κρατάει σταθερό, να μην αλλάζει δηλαδή, να μην γίνεται d21, d22, και ούτω καθεξής. Με αυτόν τον τρόπο θα διορθώσουμε όλα αυτά τα μηνύματος λάθους. Το c22 είναι μία σχετική αναφορά, όπως και το d20. Τo πρόβλημα δημιουργείται επειδή το Excel δεν κρατάει σταθερό το d20. Αντί για μία σχετική αναφορά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μία απόλυτη αναφορά γι’ αυτό το κελί. Το d20 είναι μία σχετική αναφορά. Για την απόλυτη αναφορά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το $ μπροστά από τη στήλη, και το $ μπροστά από τη γραμμή. Το $ εμφανίζεται, αν κρατήσουμε πατημένο το πλήκτρο SHIFT, και πατήσουμε μία φορά το 4. Ας δούμε λοιπόν πως θα γίνει αυτό. Κάνουμε ένα κλικ στο κελί d22, και στην γραμμή τύπων πληκτρολογούμε την απόλυτη αναφορά, το $ δηλαδή, και πατάμε το πλήκτρο ENTER. Το Excel, σε αυτό το κελί πληκτρολόγησε, ένα κελί αριστερά, επειδή η αναφορά στο κελί c22 είναι σχετική, επί $d$20. Ερχόμαστε στη λαβή συμπλήρωσης, κάνουμε ένα κλικ μόλις εμφανιστεί ο λεπτός μαύρος σταυρός, και σύρουμε προς τα κάτω. Το αποτέλεσμα τώρα είναι το σωστό. Ας δούμε γιατί. Στο κελί αυτό, το d23, το Excel εμφάνισε ένα κελί αριστερά, το c23, που είναι και το σωστό, αυτό δηλαδή, επί το d20, την τιμή ανά ώρα. Το ίδιο έκανε και στα υπόλοιπα κελιά. Παρατηρήστε πως η σχετική αναφορά κάθε φορά αλλάζει, ενώ η απόλυτη αναφορά μένει σταθερή. Ας δούμε πως μπορούμε να βελτιώσουμε τον τύπο. Επιλέγουμε αυτή την περιοχή κελιών, και διαγράφουμε τα περιεχόμενα. Στο κελί d22 είχαμε πληκτρολογήσει το $d$20. Επίσης έχουμε αναφέρει σε παλιότερο μάθημα, πως με τη λαβή συμπλήρωσης όταν σύρουμε προς τα κάτω, το 20 γίνεται 21, 22, 23, επειδή όταν σύρουμε προς τα κάτω, το μόνο που αλλάζει είναι ο αριθμός της γραμμής. Επειδή όμως υπάρχει το $ μπροστά από το 20, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Ενώ σύρουμε προς τα κάτω το 20 παραμένει σταθερό. Με τον ίδιο τρόπο, εάν μετακινούσαμε τον δείκτη του ποντικιού προς τα δεξιά, το d θα γινόταν e, f, g, και ούτω καθεξής. Και αυτό όμως αποτρέπεται από το $ που υπάρχει μπροστά από το γράμμα d. Στο συγκεκριμένο όμως παράδειγμα, δεν υπάρχει περίπτωση να σύρουμε προς τα δεξιά, παρά μόνο προς τα κάτω. ʼρα το $ μπροστά από το d είναι πλεονασμός. Μπορούμε να το σβήσουμε. στο τέλος πατάμε το ENTER. Στη συνέχεια, με τη λαβή συμπλήρωσης σύρουμε προς τα κάτω. Ο τύπος και τα αποτελέσματα είναι τα σωστά. Στο κελί αυτό, εμφανίζεται πάλι το d20, όπως εδώ, εδώ, εδώ, αλλά και εδώ. Στη πραγματικότητα το d$20 είναι μία μεικτή αναφορά. Έχουμε ήδη αναφέρει πως το d20 είναι μία σχετική. Το $d$20 είναι μία απόλυτη αναφορά, ενώ αυτό που πληκτρολογήσαμε εμείς, αυτό, d$20 είναι απόλυτη μόνο ως προς τη γραμμή. Το 20, δεν γίνεται 21, 22 και ούτω καθεξής. Εάν είχαμε πληκτρολογήσει $d20, η αναφορά θα ήταν απόλυτη μόνο ως προς τη στήλη.