Εισαγωγή στηλών και γραμμών

Στο φύλλο εργασίας της οθόνης μας εμφανίζονται οι πωλήσεις, των τριών εταιριών για τους μήνες Ιανουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Βλέπετε πως έχουμε ξεχάσει να εισάγουμε τις πωλήσεις του μήνα Φεβρουαρίου. Θα πρέπει λοιπόν ανάμεσα στις στήλες c και d, να εισάγουμε μία νέα κενή στήλη, για να πληκτρολογήσουμε τις πωλήσεις του μήνα Φεβρουαρίου. Αυτό θα γίνει ως εξής. Επιλέγουμε την στήλη d κάνοντας κλικ στην επικεφαλίδα της, στη συνέχεια κάνουμε δεξί κλικ, και επιλέγουμε εισαγωγή. Η νέα στήλη εισάγεται αριστερά από την στήλη που είχαμε επιλέξει. Τώρα, έχουμε χώρο για να πληκτρολογήσουμε τις πωλήσεις του μήνα Φεβρουαρίου. Επίσης, ας υποθέσουμε πως θέλουμε να εισάγουμε μία κενή γραμμή, ανάμεσα στην λέξη εταιρίες, και τις ίδιες τις εταιρίες. Επιλέγουμε την τρίτη γραμμή κάνοντας κλικ στην επικεφαλίδα της, στη συνέχεια κάνουμε δεξί κλικ, και πάλι εισαγωγή. Η κενή γραμμή εισάγεται πάνω από την τρίτη γραμμή.