Εύρεση δεδομένων

Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία της εύρεσης, για να βρούμε ένα συγκεκριμένο κείμενο ή έναν αριθμό. Από την κεντρική καρτέλα, μεταβαίνουμε στην ομάδα επεξεργασία, και κάνουμε κλικ στην εντολή “Εύρεση και επιλογή”. Στη συνέχεια, κάνουμε κλικ στην επιλογή Εύρεση. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, πληκτρολογούμε π.χ. τον αριθμό 90. Στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί εύρεση επόμενου. Ο αριθμός βρέθηκε, είναι αυτός εδώ. Κάνουμε άλλη μια φορά κλικ στο κουμπί εύρεση επόμενου, και παρατηρούμε πως δεν υπάρχει άλλη φορά ο αριθμός 90 στο φύλλο εργασίας. Στη συνέχεια για να κλείσουμε το παράθυρο, κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί κλείσιμο.