Χρήση της αυτόματης συμπλήρωσης

Ας δούμε τώρα πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά τη λαβή συμπλήρωσης. Στη στήλη A εμφανίζεται ο αριθμός 1 πολλές φορές. Θα μπορούσαμε ασφαλώς να τον πληκτρολογήσουμε. Ας δούμε όμως με τη λαβή συμπλήρωσης πως μπορεί να γίνει αυτό πάρα πολύ γρήγορα. Πληκτρολογούμε τον αριθμό 1 σ’ ένα κελί, στη συνέχεια μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού στη λαβή συμπλήρωσης, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο, σύρουμε προς τα κάτω. Ο αριθμός 1 αντιγράφηκε σε όλα τα κελιά. Στην επόμενη στήλη την c, υπάρχει η αλληλουχία 2,4,6,8,10 και ούτω καθεξής. Για να έχουμε ένα τέτοιου είδους αποτέλεσμα πληκτρολογούμε τους δύο πρώτους αριθμούς το 2 και το 4. Επιλέγουμε στη συνέχεια τα δύο αυτά κελιά, και στη συνέχεια σύρουμε από τη λαβή συμπλήρωσης προς τα κάτω. Το αποτέλεσμα είναι το σωστό. Τη λαβή συμπλήρωσης μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και για τις ημέρες της εβδομάδας. Εάν πληκτρολογήσουμε την πρώτη μέρα “Δευτέρα”, ερχόμαστε στη λαβή, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα κάτω. Eμφανίζονται οι υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας. Το ίδιο ισχύει και για τους μήνες. Πληκτρολογούμε τον Ιανουάριο, πηγαίνουμε στη λαβή, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα κάτω. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Εάν θέλουμε να αντιγράψουμε ένα κείμενο σε πάρα πολλά κελιά, το πληκτρολογούμε μία φορά, πηγαίνουμε στην συνέχεια στη λαβή συμπλήρωσης, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα κάτω. Το αποτέλεσμα είναι αυτό.