Ορθογραφικός έλεγχος

Στον ορθογραφικό έλεγχο του Excel, έχουμε πρόσβαση από την καρτέλα “Αναθεώρηση”, την ομάδα “Γλωσσικός έλεγχος”, και την εντολή “Ορθογραφικός έλεγχος”. Η πρώτη λέξη που βρήκε το Excel να είναι λάθος γραμμένη, είναι η λέξη “εκθεση”. Μας προτείνει τις παρακάτω επιλογές. Επιλέγουμε την σωστή, και στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί αλλαγή. Με τον τρόπο αυτό, η λέξη έκθεση που είναι λάθος γραμμένη επειδή λείπει ο τόνος, θα αντικατασταθεί από τη λέξη αυτή. Εάν κάνουμε κλικ στο κουμπί “αλλαγή όλων”, κάθε φορά που το Excel βρίσκει τη λέξη “εκθεση” με αυτόν τον τρόπο γραμμένη, θα την αντικαθιστά με αυτή. Η επόμενη λανθασμένη λέξη είναι η λέξη “μαθηματικα”. Επιλέγουμε τη σωστή λέξη μαθηματικά, και κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί “αλλαγή”. Η λέξη αντικαταστάθηκε. Το Excel μεταβαίνει στην επόμενη λανθασμένη λέξη. Εάν θέλουμε να την αφήσουμε λάθος γραμμένη, κάνουμε κλικ στο κουμπί “Παράβλεψη μια φορά”. Εάν θέλουμε κάθε φορά που τo Excel βρίσκει τη λέξη “Κωστας” χωρίς τόνο να τη παραβλέπει, κάνουμε κλικ στο κουμπί “Παράβλεψη όλων”. Εάν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε κλικ στο κουμπί “Προσθήκη στο λεξικό”, και το Excel την επόμενη φορά που θα βρει τη λέξη “Κώστας” χωρίς τόνο, δεν θα θεωρήσει πως έχει κάποιο λάθος. Επιλέγουμε “παράβλεψη μία φορά”. Μόλις ολοκληρωθεί ο ορθογραφικός έλεγχος, το Excel εμφανίζει αυτό το παράθυρο διαλόγου.