Ταξινόμηση δεδομένων

Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τις ταξινομήσεις. Στο φύλλο εργασίας της οθόνη μας, υπάρχει ήδη μία λίστα με δεδομένα, αυτή. Και μία γραμμή κεφαλίδων, αυτή. Παρατηρούμε, πως η λίστα με τα δεδομένα μας, είναι ταξινομημένη σε αύξουσα σειρά, όσον αφορά το πεδίο κωδικός. Αύξουσα σημαίνει από το μικρότερο το 1 προς το μεγαλύτερο το 7. Φθίνουσα είναι ακριβώς το αντίθετο. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να ταξινομήσουμε τη λίστα μας, κατά το πεδίο επώνυμο σε αύξουσα σειρά. Κάνουμε ένα κλικ οπουδήποτε μέσα στο πεδίο επώνυμο, και στη συνέχεια, μέσα από την κεντρική καρτέλα, μεταβαίνουμε στην ομάδα Επεξεργασία, και κάνουμε κλικ στην εντολή “Ταξινόμηση και φιλτράρισμα”. Από τις επιλογές που εμφανίζονται, κάνουμε κλικ στην επιλογή “Ταξινόμηση από το Α προς το Ω”. Τα δεδομένα μας ταξινομήθηκαν σε αύξουσα σειρά. Αν θέλουμε να ταξινομήσουμε τα δεδομένα σε φθίνουσα σειρά, όσον αφορά το πεδίο κωδικός, κάνουμε ένα κλικ μέσα, και στη συνέχεια, από την ίδια εντολή, κάνουμε κλικ στην επιλογή “Ταξινόμηση απο το μεγαλύτερος προς το μικρότερο”.