Αντιγραφή μορφοποίησης με το πινέλο, αφαίρεση σκίασης

Έχουμε ήδη αναφέρει, πως μπορούμε να αλλάξουμε τη σκίαση μιας περιοχής. Επιλέγουμε την περιοχή των μηνών, και από την κεντρική καρτέλα, μεταβαίνουμε στην μορφοποίηση κελιών, και κάνουμε κλικ στην καρτέλα Γέμισμα. Επιλέγουμε το χρώμα που μας ενδιαφέρει, και στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ. Θα μπορούσαμε ασφαλώς να αντιγράψουμε την μορφοποίηση αυτής της περιοχής, σε αυτό το σημείο. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε οι εταιρίες, να εμφανίζονται όπως εδώ. Κάνουμε κλικ σε μία από τις εταιρίες, και στη συνέχεια κλικ στο κουμπί πινέλο μορφοποίησης. Στη συνέχεια επιλέγουμε τις τρεις εταιρίες, κάνουμε ένα κλικ εδώ, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε μέχρι τη τελευταία εταιρία. Αφήνοντας το ποντίκι, η περιοχή έχει μορφοποιηθεί, και μοιάζει με τη περιοχή των επάνω εταιριών. Το ίδιο θα κάνουμε και με τη περιοχή των τιμών. Κάνουμε ένα κλικ οπουδήποτε μέσα στις τιμές, και στη συνέχεια ένα κλικ στο πινέλο μορφοποίησης. Στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στο κελί που έχει τη τιμή 5, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο, σύρουμε κάτω και δεξιά, μέχρι και το κελί με τη τιμή 21. Αφήνοντας το ποντίκι παρατηρούμε πως η περιοχή μας έχει μορφοποιηθεί, και μοιάζει με την περιοχή αυτή. Για να αφαιρέσουμε τη σκίαση κάποιας περιοχής πρέπει πρώτα να την επιλέξουμε, και στη συνέχεια μέσα από την επιλογή “μορφοποίηση κελιών”, να μεταβούμε στην καρτέλα Γέμισμα, και να επιλέξουμε “Χωρίς χρώμα”. Κάνοντας ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ, παρατηρούμε πως η σκίαση έχει αφαιρεθεί, όχι όμως και τα περιγράμματα. Εάν θέλουμε να αφαιρέσουμε και τη σκίαση, και τα περιγράμματα, επιλέγουμε την περιοχή, και έχουμε ήδη αναφερθεί σε αυτή την εντολή. Μέσα από την ομάδα “Επεξεργασία”, και την εντολή “Απαλοιφή”, επιλέγουμε “Απαλοιφή μορφοποιήσεων”, και αυτή τη στιγμή αφαιρέσαμε και τη σκίαση και τα περιγράμματα.