Λαβή συμπλήρωσης

Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τη λαβή συμπλήρωσης. Ενεργό κελί είναι το f14, αυτό. Έχουμε ήδη αναφέρει, πως αν μετακινήσουμε τον δείκτη του ποντικιού στη κάτω και δεξιά γωνία του ενεργού κελιού, εμφανίζεται ένας λεπτός μαύρος σταυρός, αυτός. Ο σταυρός αυτός ονομάζεται λαβή συμπλήρωσης. Ας δούμε πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Στο υπόλοιπο φύλλο εμφανίζεται μία λίστα από έσοδα, και έξοδα, ανά μήνα. Στην στήλη αυτή θα υπολογίσουμε το σύνολο των εσόδων μείον των εξόδων. Σύμφωνα με αυτά που έχουμε ήδη αναφέρει, θα πρέπει στο κελί στο e5, στο οποίο βρισκόμαστε τώρα, να πληκτρολογήσουμε πρώτα το =, και στη συνέχεια την αναφορά του κελιού που έχει την τιμή 1000. Το κελί αυτό είναι το c5. ʼρα στο σημείο αυτό πληκτρολογούμε c5. Στη συνέχεια το σύμβολο της αφαίρεσης, και στο τέλος το κελί d5 το οποίο αντιστοιχεί στον αριθμό 400. Πατώντας μία φορά το πλήκτρο ENTER, το Excel μας εμφανίζει το αποτέλεσμα, το 600. Στην γραμμή τύπων μπορούμε να δούμε και τον τύπο ο οποίος μας επιστρέφει αυτό το αποτέλεσμα. Με τον ίδιο τρόπο στο επόμενο κελί στο e6, θα πληκτρολογήσουμε =, αντί για το 1010, το c6, μείον το d6 αντί για 405. Πατώντας το πλήκτρο ENTER, το Excel μας επιστρέφει τον αριθμό 605. Στο επόμενο κελί το e7 θα πληκτρολογήσουμε =c7, μείον d7, και στο επόμενο, =, c8, μείον, το κελί d8. Πατώντας το πλήκτρο ENTER το Excel μας επιστρέφει το αποτέλεσμα. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να υπολογίσουμε το σύνολο και για τους υπόλοιπους μήνες. Ο τρόπος αυτός είναι σωστός , είναι όμως αρκετά κουραστικός. Θα δείξουμε έναν πιο γρήγορο τρόπο. Προσέξτε το εξής: στο κελί e5 είχαμε πληκτρολογήσει τον τύπο =c5-d5, το γράφω μία ακόμη μια φορά εδώ. Στο κελί e6 είχαμε πληκτρολογήσει τον τύπο =c6-d6, το γράφω και αυτό εδώ. Στο επόμενο κελί είχαμε πληκτρολογήσει τον τύπο =c7-d7, όπως μπορείτε να δείτε το έχω πληκτρολογήσει και εδώ, και στο κελί e8 είχαμε πληκτρολογήσαμε =c8-d8, όπως μπορούμε να δούμε εδώ. Αν παρατηρήσουμε πιο προσεχτικά θα δούμε πως το μόνο που αλλάζει είναι ο αριθμός, το 5 γίνεται 6, Το 6 γίνεται 7, το 7 γίνεται 8. Το ίδιο ισχύει και για την επόμενη στήλη. Ας δούμε πως χρησιμοποιούμε τη λαβή συμπλήρωσης. Διαγράφουμε τα περιεχόμενα αυτών των κελιών. Πρώτα τα επιλέγουμε, και στη συνέχεια πατάμε το πλήκτρο DELETE. Επιλέγουμε το πρώτο κελί, μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού στη λαβή συμπλήρωσης, εδώ. Με πατημένο το αριστερό πλήκτρο, σύρουμε προς τα κάτω. Μέχρι εδώ θέλουμε να υπολογίσουμε, και στη συνέχεια αφήνουμε το πλήκτρο του ποντικιού. Παρατηρούμε πως το Excel μας εμφανίζει τα αποτελέσματα, τα σωστά αποτελέσματα. Ας τα επιβεβαιώσουμε λίγο. Αν κάνουμε ένα κλικ στο κελί e6 θα δούμε πως ο τύπος είναι ο σωστός:, = c6-d6, δηλαδή αυτό που είχαμε γράψει και εμείς πριν. Στο επόμενο κελί το e7, με τη λαβή συμπλήρωσης ο τύπος που εμφανίσθηκε είναι = c7-d7, επίσης ο σωστός. Και στο επόμενο κελί το e8, ο τύπος είναι =c8-d8. Αυτός δηλαδή που θα πληκτρολογούσαμε και εμείς. Με τη λαβή συμπλήρωσης λοιπόν μπορούμε να αντιγράψουμε έναν τύπο, από ένα κελί στα υπόλοιπα, σύροντας απλώς το ποντίκι όταν εμφανιστεί ο μαύρος λεπτός σταυρός. Με τη λαβή συμπλήρωσης, μπορούμε να σύρουμε προς τα κάτω, όπως έχουμε δει, ή και προς τα δεξιά. Θα το δείξουμε τώρα. Στο φύλλο αυτό θα υπολογίσουμε πάλι τα έσοδα έξοδα για τους μήνες: Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, και ούτω καθεξής, αλλά όχι κάθετως. Οριζοντίως αυτή τη φορά. Το πρώτο το κελί θα πρέπει να το υπολογίσουμε μόνοι μας. Το επιλέγουμε, και πληκτρολογούμε =, και στη συνέχεια αντί για 1000, έχουμε ήδη αναφέρει, θα πληκτρολογήσουμε d4, -d5 που αντιστοιχεί στο 400. Πατάμε μία φορά το πλήκτρο ENTER για να πάρουμε το αποτέλεσμα, το 600. Στη συνέχεια επιλέγουμε το κελί, μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού στη λαβή, και μόλις εμφανιστεί ο μαύρος λεπτός σταυρός, με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε μέχρι και τον τελευταίο μήνα. Μόλις φτάσουμε σε εκείνο το κελί, αφήνουμε το πλήκτρο του ποντικιού. Το Excel μας εμφανίζει τα αποτελέσματα. Μπορούμε ασφαλώς να τα επιβεβαιώσουμε. Σε αυτό το κελί το e6, θα πληκτρολογούσαμε =, e4-e5. Ας το δούμε. Το αποτέλεσμα ασφαλώς είναι το σωστό. Επιστρέφουμε στο προηγούμενο φύλλο μας. Τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η λαβή συμπληρωσης, θα τον δούμε σε επόμενο μάθημα.