Συναρτήσεις: εισαγωγικά και συνάρτηση Sum

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις συναρτήσεις. Οι συναρτήσεις είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος, για να κάνουμε υπολογισμούς, και ειδικά μεγάλους υπολογισμούς. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Στο φύλλο εργασίας μας εμφανίζονται κάποια έξοδα για την ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, και το ΝΕΡΟ. Στο κελί d10, ας υποθέσουμε πως θέλουμε να εμφανίζεται το σύνολο των εξόδων αυτών. Έχουμε ήδη αναφέρει σε προηγούμενα μαθήματα, πως θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε το =, και στη συνέχεια τις αναφορές στα κελιά. Αντί για 50 θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε d6, + την επόμενη αναφορά d7, + την επόμενη αναφορά d8. Στο τέλος πρέπει να πατήσουμε το πλήκτρο ENTER, για να εμφανίσει το Excel το σύνολο, τα 160€ δηλαδή. Αυτός είναι ένας γρήγορος τρόπος. Δεν είναι αρκετά γρήγορος εάν έχουμε πάρα πολλά ποσά. Ας δούμε το επόμενο παράδειγμα. Στο φύλλο εργασίας της οθόνη μας, εμφανίζονται οι πωλήσεις για το έτος 2003, για τον μήνα Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, και ούτω καθεξής. Ας υποθέσουμε πως πρέπει να υπολογίσουμε, το σύνολο των πωλήσεων για το μήνα Ιανουάριο. Τα κελιά ασφαλώς είναι πάρα πολλά, και θα χρειαστούμε αρκετό χρόνο, μόνο για τη πληκτρολόγηση. Ασφαλώς κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης, μπορούμε να κάνουμε και λάθη. Λογικά, το Excel πρέπει να προσφέρει έναν πιο γρήγορο τρόπο υπολογισμού του αθροίσματος. Αυτός ο γρήγορος τρόπος είναι οι συναρτήσεις. Μεταβαίνουμε στο επόμενο φύλλο εργασίας πωλήσεις. Στο φύλλο εργασίας της οθόνης μας, εμφανίζονται οι πωλήσεις για τους τέσσερις μήνες, για τις τρεις εταιρίες. Στο κελί c7 θα χρησιμοποιήσουμε μία συνάρτηση, η οποία θα υπολογίζει το άθροισμα των πωλήσεων για το μήνα Ιανουάριο. Η συνάρτηση που υπολογίζει το άθροισμα είναι η sum. Σε αυτό το κελί, θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε =, όπως όταν πληκτρολογούμε τύπους. Στη συνέχεια το όνομα της συνάρτησης το sum, και στη συνέχεια μέσα σε παρενθέσεις, τα κελιά ή την περιοχή κελιών από τα οποία θα πάρει τα δεδομένα η συνάρτηση. Εμείς θέλουμε να υπολογίσουμε το σύνολο των πωλήσεων για το μήνα Ιανουάριο. ʼρα τα κελιά μας είναι αυτά: c3:c5. Το έως υποδηλώνεται με την :. Ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό το κελί, και πληκτρολογούμε =, sum(c3:c5), και στη συνέχεια πατάμε το πλήκτρο ENTER. Το Excel μας επιστρέφεί το αποτέλεσμα, 30. Στην γραμμή τύπων εμφανίζεται και η συνάρτηση που πληκτρολογήσαμε. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να υπολογίσουμε σε αυτό το κελί, το h3, το σύνολο των πωλήσεων για την εταιρία “Della”. Ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό το κελί, και πληκτρολογούμε =, το όνομα της συνάρτησης, το sum, και στη συνέχεια την περιοχή από την οποία η συνάρτηση θα αντλήσει δεδομένα. Η περιοχή είναι το c3:f3. Πληκτρολογούμε (c3:f3), και πατάμε το πλήκτρο ENTER. Το Excel μας επιστρέφει το αποτέλεσμα, το 50. Οι συναρτήσεις λοιπόν λειτουργούν ως εξής. Στο κελί στο οποίο θέλουμε να μας επιστρέψουν το άθροισμα, πληκτρολογούμε το =, το όνομα της συνάρτησης, και στη συνέχεια μέσα σε παρενθέσεις, την περιοχή από την οποία η συνάρτηση θα πάρει τις τιμές. Η περιοχή πάντα είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Στην περίπτωση του Ιανουαρίου ήταν αυτό. Στην περίπτωση των πωλήσεων για την εταιρία della ήταν αυτή. Εάν θέλαμε να υπολογίσουμε το άθροισμα των πωλήσεων, και για τους τέσσερις μήνες, και για τις τρεις εταιρίες, θα έπρεπε να επιλέξουμε αυτή την περιοχή:, c3:f5