Συναρτήσεις count και counta (καταμέτρησης)

Στη συνέχεια, θα ασχοληθούμε με τις συναρτήσεις count και counta. Η περιοχή κελιών D4:D9 περιέχει τρεις αριθμούς, το 12, το 14, το 56, ένα κενό κελί, μία ημερομηνία, και ένα κελί το οποίο εμφανίζει ένα μήνυμα λάθους. Αν κάνουμε κλικ πάνω του, θα δούμε πως πληκτρολογήσαμε διαίρεση με το μηδέν, γι’ αυτό και λαμβάνουμε μήνυμα λάθους. Η συνάρτηση count επιστρέφει τον αριθμό τον κελιών μιας περιοχής, τα οποία περιέχουν αριθμητικά δεδομένα. Στη περιοχή D4: D9, αριθμητικά δεδομένα περιέχουν τέσσερα κελιά, το 12, το 14, το 56, και η ημερομηνία. Η ημερομηνία είναι απλώς ένας αριθμός. Στο κελί D10 θα χρησιμοποιήσουμε την count, για να δούμε πως λειτουργεί. Πληκτρολογούμε το =, το όνομα της συνάρτησης, ανοίγουμε παρένθεση, και στη συνέχεια την περιοχή κελιών D4:D9. Κλείνουμε την παρένθεση, και πατάμε το πλήκτρο ENTER. Το Excel επίστρεψε το 4. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα κελιά περιέχουν αριθμητικά δεδομένα. Η συνάρτηση counta επιστρέφει τον αριθμό των κελιών μιας περιοχής, το οποίο περιέχει κάτι. Οτιδήποτε. Στο κελί D11 θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την συνάρτηση counta. Πληκτρολογούμε το =, το όνομα της συνάρτησης, ανοίγουμε παρένθεση, D4:D9, κλείνουμε την παρένθεση, και πατάμε το πλήκτρο ENTER. Το Excel μας επιστρέφει το 5. Στη περιοχή κελιών D4:D9, υπάρχουν 5 κελιά τα οποία περιέχουν κάτι, τα οποία δεν είναι κενά, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, και αυτό. Το κελί D6 είναι κενό.