Διόρθωση λαθών σε τύπους

Στη συνέχεια θα δούμε πως μπορούμε να διορθώσουμε ορισμένα λάθη, τα οποία έχουμε πληκτρολογήσει σε τύπους μας. Στο κελί e5 εμφανίζεται ο αριθμός 1000. Ασφαλώς κάτι τέτοιο είναι λάθος. Το 1000 δεν προκύπτει από την αφαίρεση του 400 από το 1000. Στο σημείο αυτό, στο κελί e5 θα έπρεπε να εμφανίζεται ο αριθμός 600. Το 1000 αντιστοιχεί στο κελί c5, ενώ το 400 στο κελί d5. ʼρα στο κελί αυτό, θα έπρεπε να εμφανίζεται ο τύπος =c5-d5. Παρατηρούμε όμως πως στη γραμμή τύπων εμφανίζεται το d1. Για να διορθώσουμε το λάθος θα κάνουμε ένα κλικ στο σημείο αυτό. Παρατηρούμε πως αναβοσβήνει το σημείο εισαγωγής μέσα στη γραμμή τύπων. Σβήνουμε το 1 πατώντας στο πλήκτρο Backspace, πληκτρολογούμε το 5, και πατάμε το πλήκτρο ENTER. Ο τύπος διορθώθηκε. Στη συνέχεια υπάρχει ακόμη ένα λάθος. Στο κελί e11. Ομοίως 1500-500 μας κάνουν 1000. Στο σημείο αυτό, στο κελί e11 θα έπρεπε να εμφανίζεται λοιπόν ο αριθμός 1000. Επιλέγουμε το κελί και παρατηρούμε, πως στη γραμμή τύπων πληκτρολογήσαμε =c11-δ11. Ασφαλώς έχουμε ήδη αναφέρει πως στις αναφορές των κελιών, δεν χρησιμοποιούμε ποτέ ελληνικούς χαρακτήρες. Στο σημείο αυτό θα έπρεπε να γράψουμε d11 και όχι δ11. Σβήνουμε λοιπόν το δ, πληκτρολογούμε στη θέση του το d, και πατάμε το Enter, και ο τύπος διορθώθηκε.