Σχετικές αναφορές

Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στις σχετικές αναφορές των κελιών, στις απόλυτες αναφορές, και στις μεικτές αναφορές. Θα δούμε επίσης πως δουλεύει και η λαβή συμπλήρωσης. Θα ξεκινήσουμε με το εξής παράδειγμα. Στο σημείο αυτό εμφανίζονται τα αντικείμενα τα οποία έχει διδάξει ένας καθηγητής, οι ώρες για κάθε αντικείμενο, καθώς και το ποσό που λαμβάνει για κάθε ώρα μαθήματος. Στο κελί e6, θα πρέπει λοιπόν να υπολογίσουμε το κόστος για τις 18 ώρες του αντικειμένου Windows. Έχουμε ήδη αναφέρει πως θα ξεκινήσουμε πληκτρολογώντας το =, και στη συνέχεια την αναφορά για το κελί με την τιμή 18, η οποία είναι η c6, επί την αναφορά d6. Στη συνέχεια πατάμε το πλήκτρο ENTER, και το Excel μας εμφανίζει το αποτέλεσμα το οποίο είναι 180. Στο κελί e6, όπως μπορούμε να δούμε και στην γραμμή των τύπων, πληκτρολογήσαμε c6 * d6. Τo c6, αυτό το κελί, βρίσκεται δύο κελιά αριστερά από το e6, ενώ το d6 βρίσκεται ένα κελί αριστερά από το e6. Ας δούμε λίγο πως λειτουργεί το Excel. Ενώ εμείς πληκτρολογήσαμε = c6*d6 στο κελί e6, το Excel στην πραγματικότητα πληκτρολόγησε αυτό, = όπως και εμείς, αλλά αντί να πληκτρολογήσει c6 όπως εμείς, έγραψε 2 κελιά αριστερά. Το c6 έχουμε ήδη αναφέρει πως βρίσκεται δύο κελιά αριστερά από το e6. Στη συνέχεια έβαλε το επί, όπως και εμείς, και αντί να γράψει d6, έγραψε 1 κελί αριστερά. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί η λαβή συμπλήρωσης. Εάν τώρα μετακινήσουμε τον δείκτη του ποντικιού στη λαβή συμπλήρωσης του κελιού e6, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα κάτω, το μόνο που αντιγράφουμε είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή στο κελί e7 το Excel έχει γράψει ακριβώς το ίδιο πράγμα. = δύο κελιά αριστερά, * ένα κελί αριστερά. Αυτή τη στιγμή όμως το 2 κελιά αριστερά δεν είναι το c6 αλλά είναι το c7, γι’ αυτό και στο σημείο στην γραμμή τύπων εμφανίζεται το c7, και το ένα κελί αριστερά αντιστοιχεί τώρα στο d7, γι’ αυτό και εδώ εμφανίζεται το d7. Με τον ίδιο τρόπο το Excel έχει αντιγράψει τον τύπο, δύο κελιά αριστερά * ένα κελί αριστερά, σε όλα τα κελιά, και κάθε φορά τα δύο κελιά αριστερά θα αντιστοιχούν σε αυτό το κελί, και το ένα κελί αριστερά σε αυτό το κελί. Ας δούμε για άλλη μία φορά πως λειτούργησε το παράδειγμα. Στο κελί e6 εμείς πληκτρολογήσαμε c6d6. Το c6 έχουμε ήδη αναφέρει, πως βρίσκεται δύο κελιά αριστερά σε σχέση με το κελί e6, ενώ το κελί d6 βρίσκεται ένα κελί αριστερά σε σχέση με το κελί e6. Τo c6d6 είναι λοιπόν μία σχετική αναφορά. Έχει σχέση με το κελί e6. Με τη λαβή συμπλήρωσης το μόνο που κάναμε όταν σύραμε προς τα κάτω, ήταν να αντιγράψουμε αυτή την σχετική αναφορά.