Μορφοποίηση: συγχώνευση, στοίχιση και περιστροφή κελιών και αναδίπλωση κειμένου

Συνεχίζουμε με τη συγχώνευση, τη στοίχιση και την περιστροφή κελιών. Στο κελί b3 εμφανίζεται το κείμενο “πωλήσεις”. Το πιο πιθανό είναι να θέλαμε το κείμενο αυτό, να εμφανίζεται στο κέντρο της περιοχής b3:e3, η οποία αφορά τις πωλήσεις οι οποίες εμφανίζονται αμέσως πιο κάτω. Επιλέγουμε λοιπόν την περιοχή αυτή, και από την κεντρική καρτέλα μεταβαίνουμε στην ομάδα Κελιά. Κάνουμε κλικ στην εντολή μορφοποίηση, και στην συνέχεια κάνουμε κλικ στην επιλογή “Μορφοποίηση κελιών”. Μεταβαίνουμε στην καρτέλα “στοίχιση”. Επιλέγουμε να συγχωνεύσουμε τα κελιά, και το κείμενο οριζοντίως θα έχει στοίχιση στο κέντρο. Κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ. Τώρα τα τέσσερα κελιά, το b3, c3, d3, και e3 συγχωνεύτηκαν, έχουν γίνει ένα κελί και το κείμενο βρίσκεται στο κέντρο. Επειδή αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ συχνή στο Excel, υπάρχει και ένα κουμπί στην κορδέλα, που κάνει ακριβώς την ίδια δουλείά πολύ πιο γρήγορα. Αναιρούμε την προηγούμενη ενέργεια μας, και θα δούμε πως θα χρησιμοποιήσουμε το κουμπί αυτό. Επιλέγουμε πάλι την περιοχή b3:e3, και κάνουμε απλώς ένα κλικ πάνω. Τα κελιά συγχωνεύτηκαν, και το κείμενο βρίσκεται στο κέντρο. Στη συνέχεια θα δούμε πως μπορούμε να στοιχίσουμε το κείμενο των κελιών σε διαφορετική θέση. Στο κελί b4, το οποίο εμφανίζει τον αριθμό 2003, λόγω του μεγάλου ύψους και πλάτους του κελιού, μπορούμε να στοιχίσουμε σε διαφορετική θέση το 2003. Αυτή τη στιγμή είναι κάτω και δεξιά. Θα μπορούσαμε π.χ. να το στοιχίσουμε αριστερά και πάνω. Όπως είναι επιλεγμένο το κελί, μεταβαίνουμε στην επιλογή “Μορφοποίηση κελιών”, και στην καρτέλα “στοίχιση”, επιλέγουμε οριζόντια στοίχιση αριστερά, κατακόρυφη στοίχιση, επάνω, και κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ. Το κείμενο στοιχίστηκε αριστερά και επάνω. Το 2004, θα το στοιχίσουμε στο κέντρο οριζοντίως και στο κέντρο καθέτως. Επιλέγουμε το κελί, μεταβαίνουμε στην επιλογή “Μορφοποίηση κελιών”, και επιλέγουμε οριζόντια στοίχιση στο κέντρο. Κατακόρυφη στοίχιση, πάλι στο κέντρο, και κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ. Το κείμενο τώρα στοιχίστηκε και οριζοντίως και καθέτως στο κέντρο. Όσον αφορά το 2005 θα το περιστρέψουμε. Επιλέγουμε το 2005, μεταβαίνουμε στην επιλογή “Μορφοποίηση κελιών”, αλλάζουμε τον προσανατολισμό του. Ερχόμαστε σε αυτό το σημείο, στον κόκκινο ρόμβο, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα επάνω, ,ή προς τα κάτω. Αυτή την στιγμή έχουμε επιλέξει 45 μοίρες όπως μπορούμε να δούμε και εδώ. Τώρα είμαστε στις -38 μοίρες. Ασφαλώς μπορούμε να επηρεάσουμε τον αριθμό των μοιρών και με τα βελάκια. Κάνουμε λοιπόν ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ. και το κείμενο εμφανίζεται έτσι. Το 2006 θα το γράψουμε καθέτως. Επιλέγουμε το κελί, μεταβαίνουμε στην επιλογή “Μορφοποίηση κελιών”, κάνουμε ένα κλικ σε αυτό το σημείο, και στη συνέχεια στο κουμπί ΟΚ. Αυξάνουμε και λίγο το ύψος της γραμμής, και το 2006 είναι γραμμένο καθέτως. Μεταβαίνουμε στη συνέχεια στο φύλλο εργασίας μαθήματα. Επιλέγουμε το κελί d5 το οποίο εμφανίζει το κείμενο “τιμή ανά ώρα”. Θα δείξουμε λίγο την αναδίπλωση του κειμένου. Μεταβαίνουμε στην επιλογή “Μορφοποίηση κελιών”. Στην καρτέλα στοίχιση επιλέγουμε αναδίπλωση κειμένου, και κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Δείχνει να μην έχει αλλάξει τίποτα, αν όμως αλλάξουμε το πλάτος της στήλης, και μεγαλώσουμε το ύψος της γραμμής, το κείμενο θα έχει αυτή μορφή. Εάν μικρύνουμε το πλάτος της στήλης, και αυξήσουμε το ύψος της γραμμής, το κείμενο μας έχει αυτή τη μορφή. Σε αυτή την περίπτωση λέμε πως το κείμενο έχει αναδιπλωθεί. Παρατηρήστε τις διέσεις οι οποίες εμφανίζονται από κάτω. Έχουμε ήδη αναφέρει πως κάθε φορά που εμφανίζονται οι διέσεις, θα πρέπει να μεγαλώσουμε το πλάτος της στήλης, για να εμφανισθεί το περιεχόμενο τους. Αναδίπλωση κειμένου μπορούμε να κάνουμε και με έναν άλλο τρόπο. Δεν χρειάζεται κάθε φορά να μεταβαίνουμε στην επιλογή “Μορφοποίηση κελιών”. Ας δούμε πως. Επιλέγουμε ένα κελί, πληκτρολογούμε το κείμενο μας, και στο σημείο που θέλουμε να αλλάξουμε γραμμή, κρατάμε πατημένο το αριστερό πλήκτρο ALT, και πατάμε μία φορά το ENTER. το σημείο εισαγωγής κατεβαίνει από κάτω. Πληκτρολογούμε το επόμενο κείμενο, κρατάμε πατημένο το ALT, και μία φορά το ENTER, και πληκτρολογούμε πάλι το κείμενο. Μόλις έχουμε ολοκληρώσει την πληκτρολόγηση του κειμένου, πατάμε απλώς το πλήκτρο ENTER. Το κείμενο μας έχει πάλι αυτή τη μορφή του αναδιπλωμένου κειμένου, όπως και στο κελί d5.