Ιδιότητες βιβλίου εργασίας και ρυθμίσεις εφαρμογής

Στην οθόνη μας εμφανίζεται το βιβλίο εργασίας “Βιβλίο2”. Από το μενού “Αρχείο”, και την εντολή “Ιδιότητες”, κάνουμε κλικ στην επιλογή “Σύνθετες ιδιότητες”. Από εδώ, μπορούμε να αλλάξουμε κάποιες από τις ιδιότητες του βιβλίου εργασίας. Μπορούμε π.χ. να πληκτρολογήσουμε έναν τίτλο, ένα θέμα, έναν συντάκτη, και ούτω καθεξής. Στη συνέχεια θα δείξουμε πως μπορούμε να αλλάξουμε, κάποιες από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής Excel. Παρατηρήστε το εξής. Κάθε φορά που κάνουμε κλικ στην εντολή “ʼνοιγμα”, το Excel μας εμφανίζει τα βιβλία εργασίας τα οποία υπάρχουν στον φάκελο “έγγραφα”. Το ίδιο συμβαίνει όταν θέλουμε να αποθηκεύσουμε ένα βιβλίο εργασίας. Κάνοντας κλικ στο κουμπί “Αποθήκευση”, το Excel μας εμφανίζει ως προεπιλεγμένη θέση τον φάκελο “έγγραφα”. Από το μενού “Αρχείο”, και την εντολή “Επιλογές”, έχουμε την δυνατότητα να αλλάξουμε αυτές τις ρυθμίσεις, κάνοντας κλικ στην επιλογή Αποθήκευση, που εμφανίζεται στα αριστερά. Στο σημείο αυτό ορίζουμε την προεπιλεγμένη θέση αρχείων. Επιλέγουμε π.χ. το τοπικό δίσκο C, μόλις πατήσουμε το κουμπί ΟΚ, και το κουμπί “ʼνοιγμα”, θα δούμε πως τώρα το Excel, μας εμφανίζει τα βιβλία εργασίας τα οποία υπάρχουν στο τοπικό δίσκο C. Επίσης, αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε το βιβλίο εργασίας, το Excel τώρα μας προτείνει τον τοπικό δίσκο C, και όχι τον φάκελο “έγγραφα”. ʼλλη μία ρύθμιση από το μενού “Αρχείο”, και την εντολή “Επιλογές”, είναι το όνομα χρήστη. Αυτή τη στιγμή είναι TEST4U, θα το αλλάξουμε σε “Κostas”. Στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ.