Γραφήματα: εισαγωγικά

Στο φύλλο εργασίας της οθόνης μας εμφανίζονται δύο γραφήματα. Το πρώτο, και το δεύτερο. Τα γραφήματα είναι γραφικές αναπαραστάσεις των δεδομένων. Τα δεδομένα μας είναι αυτά. Είναι οι τρεις εταιρίες, και οι πωλήσεις τους για τους τέσσερις πρώτους μήνες του χρόνου. Στο γράφημα αυτό εμφανίζονται οι τρεις εταιρίες, και οι πωλήσεις για κάθε μήνα. Ενώ σε αυτό το γράφημα εμφανίζεται μόνο η εταιρία “Dell”, και οι πωλήσεις της για κάθε μήνα. Στη συνέχεια θα δούμε πως θα δημιουργήσουμε αυτά τα γραφήματα. Ας δούμε πως θα δημιουργήσουμε αυτό το γράφημα. Εμφανίζονται οι εταιρίες, και οι πωλήσεις για κάθε μήνα. Επιλέγουμε τα δεδομένα της περιοχής b6:f9. Στην συνέχεια, μέσω της καρτέλας Εισαγωγή, μεταβαίνουμε στην ομάδα Γραφήματα. Κάνουμε κλικ σε αυτό το κουμπί, για να εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου των γραφημάτων. Στο παράθυρο που εμφανίστηκε, μπορούμε να δούμε όλους τους διαθέσιμους τύπους γραφημάτων. Υπάρχει ο τύπος Στήλη, Γραμμή, Πίτα, Ράβδος, και ούτω καθεξής. Επιλέγουμε τον τύπο γραφήματος, π.χ. Στήλη. Στην συνέχεια, στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, επιλέγουμε τον δευτερεύων τύπο του γραφήματος. Μπορούμε να δούμε τον τύπο Στήλη τμημάτων, Σωρευμένη στήλη, 100% σωρευμένη στήλη, και ούτω καθεξής. Επιλέγουμε τον τύπο που επιθυμούμε, π.χ. Στήλη τμημάτων. Στην συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Βλέπουμε πως το γράφημά μας, δημιουργήθηκε. Εφόσον έχει δημιουργηθεί το γράφημά μας, μπορούμε να το επεξεργαστούμε. Στην μορφή που βρίσκεται τώρα το γράφημα, εδώ βρίσκονται οι εταιρίες, και εδώ οι μήνες. Εάν επιλέξουμε την εντολή “Εναλλαγή γραμμής/στήλης”, της καρτέλας Σχεδίαση, οι εταιρίες θα εμφανίζονται εδώ, και οι μήνες εδώ. Εάν θέλουμε να εμφανίζονται οι “ετικέτες δεδομένων”, μεταβαίνουμε στην καρτέλα Διάταξη, και κάνουμε κλικ στην εντολή “Ετικέτες δεδομένων”. Εδώ, μπορούμε να επιλέξουμε την θέση της εμφάνισής τους. Βλέπουμε πως πάνω από τις στήλες, εμφανίζονται κάποιες τιμές. Αυτό εδώ το τμήμα του γραφήματος, ονομάζεται υπόμνημα. Εάν θέλουμε να το αποκρύψουμε ή να του αλλάξουμε θέση, μεταβαίνουμε στην καρτέλα Διάταξη, και κάνουμε κλικ στην εντολή Υπόμνημα. Αν κάνουμε κλικ εδώ, εξαφανίζεται. Το εμφανίζουμε ξανά στην θέση που επιθυμούμε. Ξανά από την καρτέλα Διάταξη, μπορούμε να εισάγουμε έναν τίτλο στο γράφημά μας. Επιλέγουμε σε ποια θέση θέλουμε να εμφανιστεί ο τίτλος, και πληκτρολογούμε το κείμενο “πωλήσεις”. Εάν δεν θέλουμε το γράφημα που δημιουργήσαμε, να εμφανίζεται στο τρέχον φύλλο εργασίας, κάνουμε δεξί κλικ επάνω του, και στην συνέχεια κάνουμε κλικ στην επιλογή “μετακίνηση γραφήματος”. Αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ως αντικείμενο στο φύλλο εργασίας γράφημα. Μπορούμε να επιλέξουμε κάποιο άλλο φύλλο, ή αν κάνουμε κλικ εδώ, να δημιουργήσουμε ένα νέο φύλλο, και να το μετακινήσουμε αυτόματα εκεί. Εμείς, το αφήνουμε στο τρέχον φύλλο εργασίας.