Δεδομένα: εισαγωγή, διόρθωση, διαγραφή, αντιγραφή, αποκοπή, επικόλληση.

Σε ένα φύλλο εργασίας του Excel μπορούμε να πληκτρολογήσουμε κείμενο, όπως φαίνεται εδώ, ή εδώ με του μήνες, ή εδώ με τις εταιρίες. Μπορούμε να πληκτρολογήσουμε και αριθμούς όπως φαίνεται εδώ, ή και σε ολόκληρη την περιοχή. Επιλέγουμε λίγο το κελί c10 στο οποίο εμφανίζεται ο αριθμός 34. Τον αριθμό αυτόν δεν τον πληκτρολογήσαμε. Εάν προσέξουμε στην γραμμή τύπων εμφανίζεται μία συνάρτηση. Με τις συναρτήσεις θα ασχοληθούμε αργότερα. Η συνάρτηση αυτή επιστρέφει τον αριθμό 34, ο οποίος αντιστοιχεί στις πωλήσεις του μήνα Ιανουαρίου, για τις τρεις εταιρίες. Προσέξτε πως το κείμενο στοιχίζεται πάντα στο αριστερό τμήμα του κελιού, ενώ οι αριθμοί πάντα στο δεξιό τμήμα του κελιού. Στο σημείο αυτό εμφανίζεται μία ημερομηνία. Οι ημερομηνίες στοιχίζονται και αυτές στο δεξιό τμήμα του κελιού, γιατί το Excel τις αντιμετωπίζει ως αριθμούς. Ας δούμε λίγο πως εισάγουμε δεδομένα. Μεταβαίνουμε στο “Φύλλο3” κάνοντας ένα κλικ πάνω του, στο κελί c5 θα πληκτρολογήσουμε το επώνυμο. Κάνουμε λοιπόν ένα κλικ, και αρχίζουμε την πληκτρολόγηση. Προσέχουμε πως το κείμενο το οποίο έχουμε πληκτρολογήσει στο κελί c5, υπάρχει και στο κελί d5, ακόμα και αν κάνουμε κλικ κάπου αλλού. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Εάν θέλουμε να πληκτρολογήσουμε το όνομα, το “Στέλιος”, στο κελί d5 κάνουμε ένα κλικ στο κελί d5, και αρχίζουμε την πληκτρολόγηση, ασχέτως τι δείχνει να εμφανίζεται αυτή τη στιγμή. Στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ σε κάποιο άλλο κελί. Ερχόμαστε στο σημείο μεταξύ των δύο στηλών, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο, σύρουμε προς τα δεξιά. Το όνομα εμφανίζεται στη θέση του, και το επώνυμο επίσης. Στο κελί e5 θα πληκτρολογήσουμε την ημερομηνία γέννησης. Για τις ημερομηνίες χρησιμοποιούμε αυτό το σύμβολο ως διαχωριστικό. Επιστρέφουμε στο φύλλο εργασίας “πωλήσεις”. Θα πρέπει να διορθώσουμε κάποια λάθη τα οποία υπάρχουν στο φύλλο. π.χ. στον μήνα Ιανουάριο λείπει το τελικό “ς”. Κάνουμε ένα κλικ στο κελί, και στην γραμμή τύπων άλλο ένα. Το σημείο εισαγωγής αναβοσβήνει τώρα στην γραμμή τύπων. Σε εκείνο το σημείο πληκτρολογούμε το τελικό “ς”, και πατάμε ENTER. Το λάθος διορθώθηκε. Στο μήνα “Μάρτιο” λείπει το “ά”. Κάνουμε ένα κλικ στο κελί, και στη συνέχεια σε αυτό το σημείο ένα κλικ, για να εισάγουμε εκεί το σημείο εισαγωγής. Πληκτρολογούμε το “ά” με τόνο, και πατάμε το πλήκτρο ENTER. Εάν θέλουμε να διαγράψουμε κάποια περιεχόμενα, τα επιλέγουμε, και πατάμε μία φορά το πλήκτρο DELETE. Όπως βλέπουμε, διαγράψαμε μόνο τα περιεχόμενα, και όχι το φόντο των κελιών. Κάνουμε μία φορά αναίρεση. Εμφανίζονται ξανά τα περιεχόμενα, και στη συνέχεια θα δείξουμε έναν άλλο τρόπο. Από την κεντρική καρτέλα, μεταβαίνουμε στην ομάδα Επεξεργασία, και κάνουμε ένα κλικ στην εντολή Απαλοιφή. Μπορούμε να δούμε 5 επιλογές. Εάν θέλουμε να διαγράψουμε τα περιεχόμενα, κάνουμε ένα κλικ στην εντολή “Απαλοιφή περιεχομένων”. Εάν κάνουμε ένα κλικ στην εντολή “απαλοιφή μορφοποιήσεων”, θα διαγράψουμε το μπλε χρώμα, όχι όμως και τα περιεχόμενα, όπως μπορούμε να δούμε. Εάν θέλουμε να διαγράψουμε και τα περιεχόμενα αλλά και το φόντο, κάνουμε κλικ στην εντολή “Απαλοιφή όλων”. Αυτή τη στιγμή έχουμε σβήσει και τα περιεχόμενα, αλλά και το χρώμα του φόντου. Κάνουμε μία φορά αναίρεση. Ας δείξουμε λίγο πως μπορούμε να αντιγράψουμε κάποια δεδομένα. Παρατηρήστε πως εδώ εμφανίζονται οι μήνες, ενώ εδώ δεν εμφανίζονται. Επιλέγουμε λοιπόν τους μήνες, και κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί στη αντιγραφής. Επιλέγουμε αυτό το κελί, και κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί της επικόλλησης. Οι μήνες εμφανίσθηκαν. Θα πρέπει να πατήσουμε το πλήκτρο ESC μία φορά, για να σταματήσει να υπάρχει αυτή η κίνηση στα επιλεγμένα κελιά. Το επόμενο που θα δείξουμε, είναι πως μπορούμε να μεταφέρουμε κάποια κελιά. Παρατηρήστε πως το σύνολο βρίσκεται εδώ, ενώ κανονικά θα έπρεπε να βρίσκεται εδώ. Επιλέγουμε το κελί, κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί της αποκοπής, ένα κλικ στο κελί που θέλουμε να επικολληθεί, και στη συνέχεια επικολλούμε κάνοντας κλικ στο κουμπί αυτό.