Βοήθεια του excel

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο σύστημα βοήθειας του Microsoft Excel. Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο του ερωτηματικού που εμφανίζεται επάνω και δεξιά. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, πληκτρολογούμε σε αυτό το πεδίο τη λέξη κλειδί. Ας υποθέσουμε πως αναζητούμε βοήθεια για την συνάρτηση SUM. Πληκτρολογούμε τη λέξη “sum”, και κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Εμφανίζονται κάποια αποτελέσματα, και εμείς επιλέγουμε αυτό που έχει σχέση με την συνάρτηση. Ένας άλλος τρόπος για να λάβουμε βοήθεια από το Excel είναι ο εξής. Μεταβαίνουμε π.χ. στο πλαίσιο διαλόγου “Μορφοποίηση κελιών”, και παρατηρούμε την ύπαρξη του ερωτηματικού στην γραμμή τίτλου του παραθύρου. Εάν κάνουμε κλικ σε αυτό το ερωτηματικό, εμφανίζεται ξανά η βοήθεια.