Δημιουργία τύπων και αναφορές κελιών

Οι τύποι είναι μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του Excel. Για την ακρίβεια, είναι ένας από τους λόγους που χρησιμοποιούμε το Excel. Ας δούμε πως λειτουργούν. Επιλέγουμε το κελί e10, και πληκτρολογούμε το 8+2. Στη συνέχεια πατάμε το πλήκτρο ENTER. Αν και θα περιμέναμε να δούμε το 10 ως αποτέλεσμα, το Excel εμφάνισε απλώς το κείμενο 8+2. Στη περίπτωση λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε κάποια πράξη, θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε το = και στη συνέχεια τους αριθμούς. Στο κελί e11 πληκτρολογούμε πρώτα το = και στη συνέχεια το 8+2. Μόλις πατήσουμε το πλήκτρο ENTER το Excel θα μας εμφανίσει το αποτέλεσμα το 10. Η μόνη διαφορά ανάμεσα στα κελιά e10 και e11 είναι το =. Στο κελί e10, όπως μπορούμε να δούμε και στη γραμμή τύπων, δεν έχουμε πληκτρολογήσει το = στην αρχή, αλλά απλώς 8+2. Αυτό, το Excel το εκλαμβάνει ως απλό κείμενο. Στο κελί e11, όπως μπορούμε να δούμε και στην γραμμή τύπων πληκτρολογήσαμε πρώτα το = και στη συνέχεια το 8+2, και γι’ αυτό το λόγο το Excel μας εμφανίζει το αποτέλεσμα, το 10. Ας δούμε άλλο ένα παράδειγμα. Στο κελί d5, έχουμε πληκτρολογήσει τα έσοδα μας: 1000, και στο κελί d6 τα έξοδα μας: 500. Στο κελί d8, σε αυτό θα κάνουμε την αφαίρεση, για να εμφανίσουμε το υπόλοιπο. Έχουμε ήδη αναφέρει πως πρέπει να ξεκινήσουμε με ένα =. Στη συνέχεια πληκτρολογούμε τα έσοδα: 1000, μείον τα έξοδα: 500, και πατάμε μία φορά το πλήκτρο ENTER. Το Excel μας εμφάνισε το αποτέλεσμα 500, το οποίο είναι και σωστό. Όπως μπορούμε να δούμε και στη γραμμή τύπων, πρώτα πατήσαμε το = στη συνέχεια τα έσοδα μείον τα έξοδα. Τα δύο παραδείγματα που αναφέραμε, μπορεί ως αποτέλεσμα να είναι σωστά, στην πράξη όμως δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε το Excel κατ’ αυτόν τον τρόπο. Θα δείξουμε τον σωστό τρόπο. Για άλλη μία φορά θα υπολογίσουμε το σύνολο. Έχουμε και εδώ τα έσοδα και τα έξοδα. Στο κελί h8 θα υπολογίσουμε το σύνολο με έναν διαφορετικό τρόπο. Θα ξεκινήσουμε εννοείτε πάλι με το =, αλλά στη συνέχεια δεν θα πληκτρολογήσουμε τον αριθμό 1000, ο οποίος αντιστοιχεί στα έσοδα, αλλά την αναφορά του κελιού. Ο αριθμός 1000 βρίσκεται στο κελί, h5. Θα γράψουμε λοιπόν με λατινικούς χαρακτήρες h5. Στη συνέχεια θα πληκτρολογήσουμε το σύμβολο της αφαίρεσης, και αντί για 500, που είναι ο αριθμός που αντιστοιχεί στα έξοδα, θα πληκτρολογήσουμε το κελί στο οποίο βρίσκεται ο αριθμός 500. το h6. Στο τέλος πατάμε μία φορά το πλήκτρο ENTER. Το αποτέλεσμα είναι πάλι 500. Στην γραμμή τύπων όμως, μπορούμε να δούμε πως πληκτρολογήσαμε τις αναφορές των κελιών, και όχι τις τιμές των κελιών. Ας δούμε τώρα γιατί ο δεύτερος τρόπος είναι πιο σωστός από τον πρώτο. Υπενθυμίζουμε πως στον πρώτο τρόπο χρησιμοποιούσαμε τις τιμές των κελιών, ενώ στον δεύτερο τρόπο χρησιμοποιήσαμε τις αναφορές των κελιών. Ας υποθέσουμε πως κάναμε λάθος στα έξοδα, αντί για 500 έπρεπε να είναι 800. Θα διορθώσουμε λοιπόν τα έξοδα. Κάνουμε ένα κλικ στο κελί d6, και πληκτρολογούμε απλώς τον αριθμό 800, και πατάμε το πλήκτρο ENTER. Παρατηρούμε πως το σύνολο δεν έχει αλλάξει, παραμένει 500. Ασφαλώς αυτό είναι λανθασμένο. Θα κάνουμε τώρα το ίδιο και για το δεύτερο παράδειγμα. Ερχόμαστε στο κελί h6, και πληκτρολογούμε 800. Μόλις πατήσουμε όμως το πλήκτρο ENTER θα δούμε πως το σύνολο έχει αλλάξει, εμφανίζει τον σωστό αριθμό το 200. Αυτό συμβαίνει επειδή είχαμε χρησιμοποιήσει το h6, το οποίο αντιστοιχεί στη αναφορά του κελιού, και όχι την ίδια την τιμή του κελιού.