Πράξεις στη γραμμή κατάστασης

Μία πολύ χρήσιμη λειτουργία του Excel είναι η εξής. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε σε μία δεδομένη χρονική στιγμή, να γνωρίζουμε το άθροισμα των αριθμών της περιοχής αυτής. Θα μπορούσαμε ασφαλώς να χρησιμοποιήσουμε έναν τύπο ή μια συνάρτηση. Αρκεί όμως να κοιτάξουμε στη γραμμή κατάστασης. Το excel σε αυτό το σημείο μας επιστρέφει το άθροισμα 2925. Κάθε φορά που επιλέγουμε μία περιοχή, το Excel σε εκείνο το σημείο επιστρέφει το άθροισμα των αριθμών της περιοχής. Εκτός από το άθροισμα, εάν κάνουμε δεξί κλικ, μπορούμε να δούμε και το ελάχιστο, τη μικρότερη τιμή. Η οποία αντιστοιχεί στο 72, όπως πολύ εύκολα μπορούμε να διαπιστώσουμε και μόνοι μας. Εάν όμως επιλέξουμε μία πάρα πολύ μεγάλη περιοχή, το Excel εμφανίζει ταχύτατα τη νέα ελάχιστη τιμή. Με δεξί κλικ μπορούμε να επιλέξουμε, να μας εμφανίσει τη μέγιστη τιμή, 865, ή τον μέσο όρο της επιλεγμένης περιοχής.