Γραφήματα: μορφοποίηση, αλλαγή τύπου

Ας δούμε στη συνέχεια τα τμήματα από τα οποία αποτελείται ένα γράφημα. Αυτή είναι η περιοχή γραφήματος, ο κενός ο χώρος. Αυτός είναι ο τίτλος. Αυτό είναι το υπόμνημα. Αυτή είναι η περιοχή σχεδίασης. Αυτός είναι ο άξονας κατηγοριών, και ο άξονας τιμών. Στη συνέχεια θα τροποποιήσουμε μερικά από αυτά τα στοιχεία. Το γράφημα μας είναι επιλεγμένο, και αυτό φαίνεται από τις λαβές, οι οποίες εμφανίζονται στις άκρες. Κάνουμε δεξί κλικ στη περιοχή γραφήματος, στον κενό χώρο. Στο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε μορφοποίηση περιοχής γραφήματος. Στο σημείο αυτό μπορούμε να επιλέξουμε ένα διαφορετικό χρώμα για την περιοχή γραφήματος. Κάνουμε κλικ στην επιλογή “Συμπαγές γέμισμα”, επιλέγουμε το κόκκινο χρώμα, και κάνουμε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο. Η περιοχή γραφήματος τώρα εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα. Σε αυτό το σημείο ξανακάνουμε ένα δεξί κλικ, και επιλέγουμε “αλλαγή τύπου γραφήματος”. Στο παράθυρο που εμφανίζεται μπορούμε να επιλέξουμε έναν διαφορετικό τύπο. Υποθέτουμε πως ο τύπος που είχαμε επιλέξει στην αρχή, οι στήλες δηλαδή, δεν είναι ο κατάλληλος. Επιλέγουμε ράβδος, και στην συνέχεια επιλέγουμε αυτόν τον τύπο, που είναι “Ράβδος τμημάτων σε 3-Δ”. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Ο τύπος του γραφήματος έχει αλλάξει. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε τον τίτλο του γραφήματος, κάνουμε ένα κλικ επάνω στον τρέχοντα τίτλο, και τον αλλάζουμε σε “πωλήσεις 2007”. Μπορούμε να μεταβούμε στην καρτέλα Διάταξη, και μέσα από την ομάδα Ετικέτες, να εξαφανίσουμε τις ετικέτες δεδομένων που εμφανίζονται τώρα. Κάνουμε κλικ στην εντολή “Ετικέτες δεδομένων”, και κάνουμε κλικ στην επιλογή “Κανένα”. Για να αλλάξουμε την θέση του υπομνήματος, από την ίδια ομάδα εντολών, κάνουμε κλικ στην εντολή Υπόμνημα, και ορίζουμε την θέση του σε “Εμφάνιση υπομνήματος κάτω”. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. ʼν θέλουμε μπορούμε να αλλάξουμε και τα χρώματα της σειράς. Παρατηρούμε πως η “Dell” εμφανίζεται με αυτό το μπλε χρώμα. Εάν επιλέξουμε τη σειρά αυτή, κάνοντας ένα κλικ οπουδήποτε σε ένα από τα τέσσερα αυτά μπλε χρώματα, και στην συνέχεια εάν κάνουμε δεξί κλικ, επιλέγουμε “Μορφοποίηση σειράς δεδομένων”. Από την επιλογή Γέμισμα, επιλέγουμε το “Συμπαγές γέμισμα”, και επιλέγουμε ένα διαφορετικό μπλε χρώμα. Στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί Κλείσιμο. Το μπλε χρώμα εμφανίζεται εδώ, και εννοείται και εδώ στις σειρές δεδομένων.