Συνάρτηση countblank

Η συνάρτηση countblank, μας βοηθά να μετρήσουμε τα κελιά που είναι κενά σε μια περιοχή. Όπως μπορούμε να δούμε στο φύλλο εργασίας της οθόνης, στην στήλη Α, υπάρχουν αριθμοί, μεταξύ των οποίων υπάρχουν κενά. Η περιοχή στην οποία θα γίνει η αναζήτηση, είναι η Α1:Α167. Στο κελί C15, θα υπολογίσουμε το πλήθος των κενών κελιών. Πληκτρολογούμε = (ίσον), το όνομα της συνάρτησης, ανοίγουμε παρένθεση, εισάγουμε την περιοχή, κλείνουμε παρένθεση, και πατάμε το enter. Το αποτέλεσμα είναι 23. ʼρα, στην περιοχή Α1:Α167, υπάρχουν 23 κενά κελιά.