Γραφήματα: επεξεργασία, μετακίνηση, διαγραφή, αντιγραφή και εκτύπωση

Στο φύλλο εργασίας το οποίο εμφανίζεται στη οθόνη μας, υπάρχουν δύο γραφήματα. Το πρώτο, και το δεύτερο. Για να επιλέξουμε το πρώτο γράφημα κάνουμε ένα κλικ μέσα του, και εμφανίζονται οι λαβες. Επίσης εμφανίζονται και κάποιες γραμμές, μπλε, πράσινες, και μωβ. Με επιλεγμένο το γράφημα, το πρώτο, οι γραμμές αυτές υποδηλώνουν πως το γράφημα αυτό αντλεί τα δεδομένα, από αυτή την περιοχή κελιών. Εάν κάνουμε κλικ στο δεύτερο γράφημα για να το επιλέξουμε, αυτές οι γραμμές θα αλλάξουν. Κάνουμε λοιπόν ένα κλικ εδώ, και παρατηρούμε πως το γράφημα αυτό αντλεί τα δεδομένα, από αυτή την περιοχή κελιών. Επιλέγουμε πάλι το πρώτο, μετακινούμε το ποντίκι μας σε αυτό το σημείο, και μόλις εμφανιστεί το διπλό βέλος, με πατημένο το αριστερό πλήκτρο, σύρουμε προς τα πάνω. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιλέξει μόνο τις δύο εταιρίες, όπως μπορούμε να δούμε και στο υπόμνημα, αλλά και στην περιοχή σχεδίασης. Με τον ίδιο τρόπο, μπορούμε να επιλέξουμε μόνο μία εταιρία. Τώρα, εμφανίζονται μόνο οι πωλήσεις της Dell, και τώρα πάλι, και οι τρεις εταιρίες. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε το μέγεθος ενός γραφήματος, θα πρέπει πρώτα να το επιλέξουμε. Το επιλέγουμε κάνοντας κλικ μέσα του. Στη συνέχεια μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού σε μία από τις λαβές, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο, σύρουμε προς την κατεύθυνση που θέλουμε. Το γράφημα μας έχει αλλάξει μέγεθος. Εάν θέλουμε να το μετακινήσουμε, με επιλεγμένο το γράφημα, κάνουμε κλικ στην περιοχή γραφήματος, στον κενό χώρο που ήδη έχουμε αναφέρει, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο, σύρουμε το γράφημα σε διαφορετική θέση. Εάν θέλουμε να το διαγράψουμε, θα πρέπει πρώτα να το επιλέξουμε, και στη συνέχεια να πατήσουμε το πλήκτρο Delete. Στη συνέχεια θα δείξουμε πως μπορούμε να αντιγράψουμε ένα γράφημα, σε ένα διαφορετικό φύλλο. Το γράφημα μας, το “πωλήσεις 2007”, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο φύλλο “γράφημα”. Θα το αντιγράψουμε στο φύλλο “νέο γράφημα”. Επιλέγουμε το γράφημα, και στον κενό χώρο της περιοχής γραφήματος κάνουμε δεξί κλικ, και στη συνέχεια αντιγραφή. Στη συνέχεια, μεταβαίνουμε στο άλλο φύλλο το “νέο γράφημα”, και κάνουμε κλικ στην εντολή επικόλληση. Το “πωλήσεις 2007” έχει αντιγραφεί πλέον στο άλλο φύλλο εργασίας. Εάν είχαμε επιλέξει αποκοπή, απλώς θα το είχαμε μετακινήσει. Εάν θέλουμε να εκτυπώσουμε ένα γράφημα, θα πρέπει πρώτα να το επιλέξουμε, και στη συνέχεια να μεταβούμε στην εντολή Εκτύπωση, μέσα από το μενού Αρχείο. Εάν κάνουμε κλικ στο κουμπί εκτύπωση, το γράφημα μας θα εκτυπωθεί σε ένα αντίτυπο στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.