Άνοιγμα, κλείσιμο βιβλίου εργασίας και μετάβαση σε άλλο βιβλίο

Θα ανοίξουμε δυο βιβλία εργασίας. Το πρώτο βήμα ασφαλώς είναι να ανοίξουμε την εφαρμογή Microsoft Excel. Κάνουμε ένα κλικ στο μενού Έναρξη, Όλα τα προγράμματα, Microsoft Office, και στη συνέχεια Microsoft Excel 2010. Από το μενού Αρχείο, κάνουμε κλικ στην εντολή ʼνοιγμα. Εντοπίζουμε το αρχείο πελάτες.xlsx στην επιφάνεια εργασίας, και το ανοίγουμε. Με τον ίδιο τρόπο, ανοίγουμε και το αρχείο πωλήσεις.xlsx. Αυτή τη στιγμή, έχουμε ανοιχτά δύο βιβλία εργασίας, το “πελάτες.xlsx”, και το “πωλήσεις.xlsx”. Εάν μετακινήσουμε το ποντίκι μας επάνω από το εικονίδιο του Excel, στην γραμμή εργασιών, θα εμφανιστεί αυτό το πλαίσιο. Μέσα από αυτό μπορούμε να δούμε τα ανοιχτά αρχεία. Για να μεταβούμε από το ένα στο άλλο, αρκεί να κάνουμε κλικ στην αντίστοιχη επιλογή του πλαισίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο πελάτες.xlsx. Αν μεταφέρουμε ξανά το ποντίκι επάνω από το εικονίδιο, και κάνουμε κλικ στην επιλογή πωλήσεις.xlsx, θα μεταβούμε στο αντίστοιχο έγγραφο. Εάν θέλουμε να κλείσουμε το βιβλίο εργασίας, κάνουμε ένα κλικ σε αυτό το εικονίδιο, στο κάτω Χ όχι στο επάνω. Αυτή τη στιγμή εμφανίζεται μόνο η εφαρμογή Microsoft Excel. Δεν υπάρχει κανένα βιβλίο εργασίας ανοιχτό. Εάν θέλουμε μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα, όπως έχουμε ήδη αναφέρει μέσα από το μενού Αρχείο, και την επιλογή Δημιουργία. Για να κλείσουμε αυτό το βιβλίο εργασίας, μπορούμε να κάνουμε κλικ στο μενού αρχείο, και στη συνέχεια κλικ στην εντολή κλείσιμο. Εάν θέλουμε να κλείσουμε και την εφαρμογή Microsoft Excel, αρκεί να κάνουμε κλικ σε αυτό το Χ. Θα μπορούσαμε ασφαλώς να κάνουμε και από το μενού αρχείο, κλικ στην εντολή έξοδος.