Φύλλα εργασίας: εισαγωγή, διαγραφή, μετακίνηση, αντιγραφή

Στην οθόνη μας εμφανίζεται το βιβλίο εργασίας “πωλήσεις.xlsx”. Έχουμε ήδη αναφέρει πως κάθε βιβλίο αποτελείται από φύλλα εργασίας. Το συγκεκριμένο αποτελείται από τα φύλλα “πωλήσεις”, “γράφημα,” “εταιρίες”, “Φύλλο3”. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τα φύλλα εργασίας. Κάνουμε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε από τα τέσσερα φύλλα εργασίας. Έχουμε τις εξής επιλογές: Εισαγωγή, για να εισάγουμε ένα νέο φύλλο εργασίας στο υπάρχον βιβλίο, ένα πέμπτο δηλαδή φύλλο εργασίας. Να διαγράψουμε ένα φύλλο εργασίας, να μετονομάσουμε, να μετακινήσουμε ή να αντιγράψουμε, ή και να επιλεξουμε όλα τα φύλλα. Επιλέγουμε “Εισαγωγή”. Από το παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε φύλλο εργασίας, και κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Το νέο φύλλο εισήχθη αριστερά του φύλλου “εταιρίες”, που είχαμε επιλέξει ποιο πριν. Εάν κάνουμε πάνω του ένα δεξί κλικ, και επιλέξουμε “Μετονομασία”, μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα. Πληκτρολογούμε το όνομα, και πατάμε είτε μία φορά το πλήκτρο ENTER, είτε κάνουμε κλικ σε ένα άλλο κελί. Για να το διαγράψουμε, απλώς κάνουμε δεξί κλικ πάνω του, και επιλέγουμε διαγραφή. Εάν θέλουμε, μπορούμε να μετακινήσουμε σε διαφορετική θέση ένα φύλλο εργασίας. π.χ. το φύλλο “πωλήσεις” αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη θέση. Εάν θέλουμε, μπορούμε να το μετακινήσουμε στην τελευταία θέση. Ας δούμε λίγο πως γίνεται. Στο φύλλο πωλήσεις, κρατάμε πατημένο το αριστερό πλήκτρο, και σύρουμε το ποντίκι στο τέλος. Αν αφήσουμε αυτή τη στιγμή το αριστερό πλήκτρο, το φύλλο πωλήσεις θα μετακινηθεί στη τελευταία θέση, εκεί πέρα που δείχνει το μαύρο τριγωνάκι. Εάν το αφήσουμε σε αυτό το σημείο, θα μετακινηθεί στη προτελευταία θέση. Μπορούμε να αντιγράψουμε ένα φύλλο εργασίας. Κάνουμε στο φύλλο “πωλήσεις” δεξί κλικ, και επιλέγουμε “μετακίνηση ή αντιγραφή”. Κάνουμε κλικ στην εντολή “Δημιουργία αντιγράφου”, και πατάμε το κουμπί ΟΚ. Αυτή τη στιγμή έχουμε το φύλλο “πωλήσεις” εδώ, και το φύλλο “πωλήσεις2”, και είναι ακριβώς τα ίδια. Στο προηγούμενο παράδειγμα μετακινήσαμε το φύλλο πωλήσεις στη προτελευταία θέση, και στη συνέχεια το αντιγράψαμε. Και τα δύο παραδείγματα, τα ολοκληρώσαμε μέσα στο ίδιο βιβλίο εργασίας το “πωλήσεις.xlsx”. Την αντιγραφή όμως και τη μετακίνηση, μπορούμε να τη κάνουμε και σε διαφορετικό βιβλίο εργασίας. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να αντιγράψουμε το φύλλο πωλήσεις, σ’ ένα νέο βιβλίο εργασίας. Κάνουμε δεξί κλικ πάνω του, και επιλέγουμε “Μετακίνηση ή αντιγραφή”. Στο σημείο αυτό επιλέγουμε νέο βιβλίο, και κάνουμε κλικ στο “Δημιουργία αντιγράφου”. Με αυτό τον τρόπο το φύλλο “πωλήσεις”, θα αντιγραφεί σε ένα νέο βιβλίο εργασίας. Κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να το δούμε. Δημιουργήθηκε ένα νέο βιβλίο εργασίας το “Βιβλίο1”, το οποίο αποτελείται μόνο από το φύλλο πωλήσεις. Μεταβαίνουμε στο βιβλίο “πωλήσεις.xlsx”. Στη συνέχεια θα μετακινήσουμε το φύλλο εργασίας “γράφημα” στο “Βιβλίο1”. Κάνουμε λοιπόν ένα δεξί κλικ στο φύλλο εργασίας “γράφημα”, και κάνουμε κλικ στην εντολή “Μετακίνηση ή αντιγραφή”. Επιλέγουμε το “Βιβλίο1”, και στη συνέχεια ΟΚ. Δεν επιλέγουμε δημιουργία αντιγράφου, εξ’ άλλου θέλουμε να το μετακινήσουμε, και όχι να το αντιγράψουμε. Στο “Βιβλίο1” αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα δύο φύλλα “γράφημα”, και πωλήσεις. Εάν μεταβούμε στο βιβλίο πωλήσεις, θα δούμε πως το φύλλο γράφημα δεν υπάρχει πλέον εδώ. Μία ακόμη λειτουργία είναι η εξής. Μπορούμε να επιλέξουμε πολλά φύλλα εργασίας. Τα έχουμε ήδη αναφέρει αυτά θα τα επαναλάβουμε άλλη μία. Εάν κάνουμε σε οποιοδήποτε από τα τέσσερα φύλλα δεξί κλικ, μπορούμε να επιλέξουμε “Επιλογή όλων των φύλλων”. Και τα τέσσερα φύλλα έχουν χρώμα λευκό που σημαίνει ότι είναι επιλεγμένα. Επίσης μπορούμε να επιλέξουμε και όλα τα κελιά ενός φύλλου εργασίας, κάνοντας κλικ σε αυτό το σημείο. Εδώ τέμνονται οι στήλες με τις γραμμές. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιλέξει ολόκληρο το φύλλο εργασίας “πωλήσεις2”.