Διαμόρφωση σελίδας

Τα δεδομένα στην οθόνη μας απεικονίζουν τις πωλήσεις ορισμένων εταιριών, για το έτος 2003. παρατηρούμε πως τα δεδομένα εκτείνονται κατά πλάτος, και όχι κατά ύψος. Εάν μεταβούμε στην προεπισκόπηση εκτύπωσης, θα παρατηρήσουμε πως απαιτούνται δύο σελίδες για να εκτυπωθούν τα δεδομένα. Αυτό συμβαίνει επειδή ο προσανατολισμός της σελίδας μας είναι κατακόρυφος, και όχι οριζόντιος. Παρατηρούμε δηλαδή πως το κάτω τμήμα της σελίδας είναι κενό. Εάν αλλάξουμε τον προσανατολισμό από κατακόρυφο, σε οριζόντιο, τότε θα απαιτηθεί μία σελίδα, και όχι δύο στην εκτύπωση. επιστρέφουμε στην κανονική προβολή.

Στη συνέχεια από την καρτέλα “Διάταξη σελίδας”, μεταβαίνουμε στην ομάδα “Διαμόρφωση σελίδας”, και κάνουμε κλικ σε αυτό το κουμπί, για να ανοίξουμε το πλαίσιο διαλόγου της συγκεκριμένης ομάδας. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέγουμε οριζόντιο προσανατολισμό, και στη συνέχεια κάνουμε προεπισκόπηση εκτύπωσης, για να δούμε το αποτέλεσμα. Παρατηρούμε πως όλα τα δεδομένα εμφανίζονται πλέον σε μία σε σελίδα, και πως η σελίδα μας έχει οριζόντιο προσανατολισμό, και όχι κατακόρυφο. Στην οθόνη εμφανίζονται τα ποσά τα οποία πληρώσαμε για ΔΕΗ, ΟΤΕ, και νερό.

Εάν μεταβούμε στην προεπισκόπηση εκτύπωσης, θα παρατηρήσουμε πως τα δεδομένα μας καταλαμβάνουν ένα πάρα πολύ μικρό τμήμα της σελίδας. Εάν θέλουμε μπορούμε να εκτυπώσουμε τα δεδομένα του φύλλου εργασίας σε μεγέθυνση. Ας δούμε πως. Από την καρτέλα “Διάταξη σελίδας”, μεταβαίνουμε στην ομάδα “Διαμόρφωση σελίδας”, και κάνουμε κλικ σε αυτό το κουμπί, για να ανοίξουμε το πλαίσιο διαλόγου της συγκεκριμένης ομάδας.

Στη συνέχεια, στην κλίμακα αλλάζουμε το ποσοστό, από 100% επιλέγουμε π.χ. 200%. Κάνοντας ένα κλικ στο κουμπί της προεπισκόπηση εκτύπωσης, παρατηρούμε πως τα δεδομένα μας καταλαμβάνουν ένα μεγαλύτερο τμήμα της σελίδας, επειδή αλλάξαμε την κλίμακα. Στην οθόνη μας εμφανίζονται, για άλλη μία φορά, οι πωλήσεις των εταιριών για το έτος 2003 και 2004. Εάν μεταβούμε στη προεπισκόπηση εκτύπωσης, θα δούμε πως απαιτούνται, τρεις σελίδες για να εκτυπωθούν αυτά τα δεδομένα. Μπορούμε να ρυθμίσουμε το excel να εκτυπώσει όλα αυτά τα δεδομένα σε μία σελίδα. Εννοείτε όμως πως στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα θα υποστούν σμίκρυνση. Ας δούμε πως.

Από την καρτέλα “Διάταξη σελίδας”, μεταβαίνουμε στην ομάδα “Διαμόρφωση σελίδας”, και κάνουμε κλικ σε αυτό το κουμπί, για να ανοίξουμε το πλαίσιο διαλόγου της συγκεκριμένης ομάδας. Στη συνέχεια επιλέγουμε την “προσαρμογή σε”, και μία σελίδα ανά πλάτος και μία σελίδα ανά ύψος. Κάνοντας ένα κλικ στο κουμπί της προεπισκόπησης εκτύπωσης, παρατηρούμε πως όλα τα δεδομένα μας εκτυπώνονται σε μία σελίδα. Στο ίδιο το πλαίσιο μπορούμε να ρυθμίσουμε το μέγεθος του χαρτιού, καθώς και την ποιότητα εκτύπωσης.