Διαγραφή, απόκρυψη και επανεμφάνιση στηλών και γραμμών

Για να διαγράψουμε τη στήλη D, κάνουμε ένα κλικ στην επικεφαλίδα της για να την επιλέξουμε, και στη συνέχεια με δεξί κλικ επιλέγουμε την εντολή διαγραφή. Το ίδιο θα κάνουμε και για την τρίτη γραμμή. Ένα κλικ στην επικεφαλίδα για να την επιλέξουμε, δεξί κλικ, και επιλέγουμε διαγραφή. Ας υποθέσουμε τώρα πως δεν θέλουμε να εμφανίζονται οι πωλήσεις του Μαρτίου, της στήλης D δηλαδή. Μπορούμε να την επιλέξουμε κάνοντας κλικ στην επικεφαλίδα, και με δεξί κλικ επιλέγουμε απόκρυψη. Η στήλη D δεν εμφανίζεται. Εάν θέλουμε να την εμφανίσουμε ξανά, επιλέγουμε τις εκατέρωθεν στήλες την C και την Ε, και με δεξί κλικ επιλέγουμε επανεμφάνιση.