Συνάρτηση if

Η τελευταία συνάρτηση στην οποία θα αναφερθούμε είναι η συνάρτηση if. Στο φύλλο εργασίας της οθόνη μας εμφανίζονται τα επώνυμα των μαθητών μας, οι βαθμοί τους, και στη στήλη αποτέλεσμα κάποιο κείμενο. Αν ο μαθητής έχει βαθμό 10 και πάνω, τότε στο αντίστοιχο κελί της στήλης αποτέλεσμα, θα εμφανιστεί η λέξη “πέρασε”, στην αντίθετη περίπτωση η λέξη “κόπηκε”. Ο Λαμπρόπουλος κόπηκε, το ίδιο και ο Τσακαλίδης, αντιθέτως ο Γουτούδης και η Λαμπροπούλου πέρασαν, γιατί ο βαθμός τους είναι πάνω από 10. Το κείμενο αυτό όμως το πληκτρολογήσαμε μόνοι μας. Θα πρέπει χρησιμοποιώντας την συνάρτηση if, να μας το επιστρέφει το Excel από μόνο του. Διαγράφουμε λοιπόν τα περιεχόμενα των κελιών, και στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση if, για να πάρουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Η συνάρτηση if λειτουργεί με τον εξής τρόπο. Όπως όλες τις συναρτήσεις τις οποίες αναφέραμε ξεκινάει με το =, και στη συνέχεια το όνομα της συνάρτησης. Στη συνέχεια μέσα στις παρενθέσεις εμφανίζονται τα ορίσματα της συνάρτησης. η if έχει τρία ορίσματα, το πρώτο είναι αυτό, το δεύτερο είναι αυτό η λέξη “πέρασε” στη συγκεκριμένη περίπτωση, και το τρίτο είναι η λέξη κόπηκε. Ανάμεσα σε κάθε όρισμα πληκτρολογούμε το ελληνικό ερωτηματικό. Μερικές φορές και αυτό εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής Excel, μπορεί να χρειαστεί να πληκτρολογήσουμε το κόμμα και όχι το ερωτηματικό. Στη περίπτωση που δεν πρέπει να πληκτρολογήσουμε ερωτηματικό, το Excel θα μας επιστρέψει ένα μήνυμα λάθους. Την συνάρτηση if θα τη πληκτρολογήσουμε στο κελί d6.

Ας ασχοληθούμε περισσότερο με τα ορίσματα. Στο πρώτο όρισμα ελέγχουμε εάν ικανοποιείται μία συνθήκη. Υπενθυμίζουμε πως τη συνάρτηση θα την πληκτρολογήσουμε στο κελί d6, και σε αυτό το κελί, θα ελέγχουμε εάν ο βαθμός ο οποίος υπάρχει στο κελί c6 είναι μεγαλύτερος ή όχι του 10, αυτό κάνει το πρώτο όρισμα. Ελέγχει εάν το κελί c6 είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 10. Εάν ισχύει ο έλεγχος, τότε το Excel θα μας επιστρέψει το δεύτερο όρισμα, τη λέξη “πέρασε”. Εάν δεν ισχύει ο έλεγχος, όπως στη περίπτωση του Λαμπρόπουλου και του Τσακαλίδη, το Excel θα μας επιστρέψει το τρίτο όρισμα, που είναι το “κόπηκε”. Επιλέγουμε λοιπόν το κελί, και πληκτρολογούμε =if( C6>=10 ερωτηματικό, στη συνέχεια το δεύτερο όρισμα το “πέρασε”, και το τρίτο το “κόπηκε”. Eπειδή είναι κείμενα θα πρέπει να τα εισάγουμε σε εισαγωγικά, ανοίγουμε εισαγωγικά, κλείνουμε τα εισαγωγικά, εισάγουμε το ερωτηματικό, ανοίγουμε πάλι τα εισαγωγικά, Κλείνουμε τα εισαγωγικά και την παρένθεση, και στη συνέχεια πατάμε το πλήκτρο ENTER. Το Excel μας επιστρέφει το κείμενο κόπηκε. Ο Λαμπρόπουλος έχει βαθμό 9, άρα δεν ικανοποιείται ο έλεγχος αφού το 9 είναι μικρότερο του 10, και γι’ αυτό θα πάρουμε το τρίτο όρισμα, το κόπηκε.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε τη λαβή συμπλήρωσης για να αντιγράψουμε τον τύπο, και στους υπόλοιπους μαθητές. Εμφανίζεται λοιπόν ο λεπτός μαύρος σταυρός, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα κάτω. Το Excel εμφάνισε για τον Γουτούδη το κείμενο “πέρασε”, επειδή ικανοποιείται η συνθήκη το 18 είναι μεγαλύτερο του 10. Ο Τσακαλίδης κόπηκε επειδή ο βαθμός του είναι μικρότερος του 10. Η Λαμπρόπουλου επειδή ο βαθμός της είναι μεγαλύτερος του 10, πέρασε.

Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε για άλλη μία φορά την συνάρτηση if. Στο φύλλο εργασίας της οθόνης μας εμφανίζονται δύο ομάδες, ο “ΠΑΟΚ” και ο “ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ”, και οι βαθμοί τους οποίους έχουν συγκεντρώσει στο πρωτάθλημα. Ο “ΠΑΟΚ” συγκέντρωσε 40, και ο “ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ” 36 μέχρι στιγμής. Σε αυτό το κελί, το c14, θέλουμε να εμφανιστεί το όνομα της ομάδας, η οποία συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς. Εννοείται πως αυτό θα γίνει με τη συνάρτηση if. Θα πρέπει λοιπόν να πληκτρολογήσουμε το =if, ανοίγουμε την παρένθεση, και πληκτρολογούμε το πρώτο όρισμα d5>d6. Εάν λοιπόν το d5, το οποίο αντιστοιχεί στους βαθμούς του “ΠΑΟΚ”, είναι μεγαλύτερο από το d6, το οποίο αντιστοιχεί στους βαθμούς του “ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ”, τότε το Excel θέλουμε να μας επιστρέψει το c5, το οποίο αντιστοιχεί στο κείμενο “ΠΑΟΚ”. Εάν το d5 δεν είναι μεγαλύτερο του d6, θα μας επιστρέψει το c6, το οποίο αντιστοιχεί στο κείμενο “ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ”. Ερχόμαστε λοιπόν στο κελί c14, και πληκτρολογούμε πρώτα το =, στην συνέχεια το όνομα της συνάρτησης if(d5>d6, το ερωτηματικό, c5, ερωτηματικό, c6 κλείνουμε την παρένθεση, και πατάμε το πλήκτρο ENTER. Στο κελί εμφανίστικε το όνομα του “ΠΑΟΚ”. O “ΠΑΟΚ” έχει συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς απ’ ότι ο “ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ”. Αν όμως υποθέσουμε πως κάναμε λάθος, ερχόμαστε εδώ και πληκτρολογούμε, π.χ. το 20. Μόλις πατήσουμε το ENTER το κείμενο στο κελί c14 θα αλλάξει, αυτή τη στιγμή ο “ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ”, έχει συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς από τον “ΠΑΟΚ”, γι’ αυτό και η συνάρτηση if, την οποία έχουμε πληκτρολογήσει στο κελί c14, θα μας επιστρέψει το κείμενο του “ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ”.