Σχόλια: εισαγωγή, επεξεργασία και διαγραφή

Η επόμενη εισαγωγή αφορά εισαγωγή σχολίου σε κάποιο κελί. Επιλέγουμε π.χ. το κελί d6, και από την καρτέλα Αναθεώρηση, κάνουμε κλικ στην εντολή “Δημιουργία σχολίου”. Εδώ όπου αναβοσβήνει το σημείο εισαγωγής, μπορούμε να πληκτρολογήσουμε το σχόλιο μας. Το “stelios” που εμφανίζεται είναι το όνομα του χρήστη της εφαρμογής. Μόλις πληκτρολογήσουμε το κείμενο μας, αρκεί να κάνουμε κλικ σε κάποιο άλλο κελί. Το σχόλιο τώρα εμφανίζεται με τη μορφή του κόκκινου τριγώνου. Εάν αφήσουμε το ποντίκι πάνω, εμφανίζεται. Εάν θέλουμε να το διαγράψουμε, κάνουμε δεξί κλικ στο κελί που μας ενδιαφέρει, και επιλέγουμε “διαγραφή σχολίου”. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε το κείμενο επιλέγουμε “επεξεργασία σχολίου”. Επαναλαμβάνουμε πως μέσα από την κεντρική καρτέλα, και την εντολή “απαλοιφή”, μπορούμε να διαγράψουμε τα σχόλια, κάνοντας κλικ στο σημείο αυτό.