Μηνύματα λάθους

Ας δούμε τώρα μερικά μηνύματα λάθους, όπως αυτά, και οι διέσεις. Κάθε φορά που σε ένα κελί εμφανίζονται οι διέσεις, σημαίνει πως υπάρχει ένας αριθμός ή μια ημερομηνία στο κελί αυτό, η οποία δε χωρά να εμφανιστεί στο πλάτος της στήλης. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ, εμφανίζεται το διπλό βελάκι, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα δεξιά. Η ημερομηνία εμφανίστηκε. Στο επόμενο μήνυμα λάθους. Τη διαίρεση με το 0. Στη γραμμή τύπων θα δούμε πως προσπαθήσαμε να διαιρέσουμε το 5 με το 0. Κάτι τέτοιο ασφαλώς δε μπορεί να γίνει. Διορθώνουμε το λάθος, π.χ. έτσι, πατάμε το πλήκτρο ENTER, και το μήνυμα λάθους εξαφανίστηκε. Στα επόμενα δύο μηνύματα λάθους, όνομα, και τιμή, κάνουμε το εξής: προσπαθούμε κάθε φορά να αφαιρέσουμε τα έξοδα από τα έσοδα. Τα έσοδα είναι στο κελί c3, και τα έξοδα στο κελί c4. Αν κάνουμε όμως ένα κλικ στο μήνυμα λάθους “όνομα”, θα δούμε πως αντί να πληκτρολογήσουμε c4 πληκτρολογήσαμε ψ4, το ψ αντιστοιχεί στο c στο πληκτρολόγιο. Κάνουμε λοιπόν ένα κλικ σε αυτό το σημείο, και διορθώνουμε το λάθος. Το μήνυμα λάθους εξαφανίστηκε. Το επόμενο μήνυμα λάθους είναι η τιμή. Κάνοντας ένα κλικ στο κελί f5, και παρατηρώντας τη γραμμή τύπων, θα δούμε πως προσπαθούμε να αφαιρέσουμε, το b4 από το c3. Το b4 αντιστοιχεί στο κείμενο “Έξοδα”, ενώ το c3 στον αριθμό 1000. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι να αφαιρέσουμε το c4 από τα 1000. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ και διορθώνουμε το λάθος. Πληκτρολογούμε c4, πατάμε το πλήκτρο ENTER, και το λάθος εξαφανίστηκε. Θα αναφερθούμε σε δύο ακόμη λάθη. Το πρώτο είναι η κυκλική αναφορά. Αν κάνουμε ένα κλικ στο κελί c6, μπορούμε να δούμε στη γραμμή τύπων, πως προσπαθούμε να αφαιρέσουμε το c6 από το c3. Χρησιμοποιούμε δηλαδή την αναφορά c6 για το κελί c6. Κάτι τέτοιο ασφαλώς δεν μπορεί να γίνει. Το τελευταίο μήνυμα λάθους είναι το εξής: Ας υποθέσουμε πως διαγράφουμε κατά λάθος την τέταρτη γραμμή. Επειδή η τέταρτη γραμμή χρησιμοποιείται σε αυτό το κελί, εμφανίζεται το μήνυμα “Λάθος αναφορά”. Αν κάνουμε ένα κλικ πάνω στο κελί αυτό, θα δούμε πως προσπαθούμε να αφαιρέσουμε κάτι από το c3. Αυτό το κάτι ασφαλώς ήταν το κελί c4 το οποίο πλέον δεν υπάρχει. Θα πρέπει λοιπόν να διορθώσουμε τον τύπο.