Κεφαλίδες και υποσέλιδα και περιθώρια

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις κεφαλίδες και στα υποσέλιδα. Η κεφαλίδα είναι το επάνω τμήμα μίας σελίδας, ενώ το υποσέλιδο το κάτω τμήμα της σελίδας. Στις κεφαλίδες και στα υποσέλιδα, μπορούμε να εκτυπώσουμε διάφορες πληροφορίες, όπως η ημερομηνία, το όνομα του φύλλου ή το όνομα του βιβλίου. Ας δούμε πως. Μέσα από την καρτέλα “Διάταξη σελίδας”, μεταβαίνουμε στο πλαίσιο “Διαμόρφωση σελίδας”. Στη συνέχεια μεταβαίνουμε στην καρτέλα “Κεφαλίδα και υποσέλιδο”, από όπου μπορούμε να ρυθμίσουμε τι θα εκτυπώνεται στη κεφαλίδα, και τι στο υποσέλιδο. Υπάρχουν δύο τρόποι για να γίνει αυτό. Ο πρώτος ο τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε το αναπτυσσόμενο πεδίο. Αυτό το πεδίο, ρυθμίζει το τι θα εμφανιστεί στη κεφαλίδα, όπως μπορούμε να δούμε και εδώ, ενώ αυτό τι θα εκτυπωθεί στο υποσέλιδο. Αυτός ήταν ο πρώτος ο τρόπος. Ο δεύτερος είναι να κάνουμε κλικ στα κουμπιά προσαρμογής κεφαλίδας, ή προσαρμογή υποσέλιδου. Στην κεφαλίδα θα χρησιμοποιήσουμε τον πρώτο τρόπο. Κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί αυτό, και μπορούμε να επιλέξουμε να εκτυπωθεί το όνομα του φύλλου εργασίας “στατιστικά”. Το φύλλο εργασίας υπενθυμίζουμε πως φαίνεται εδώ. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε να εκτυπωθεί το όνομα του βιβλίου “κεφαλίδες και υποσέλιδα”. Έχουμε ήδη αναφέρει πως το όνομα του βιβλίου εμφανίζεται σε αυτό το σημείο. Επιλέγουμε το όνομα του βιβλίου. Το όνομα του βιβλίου εμφανίζεται στο κέντρο της κεφαλίδας. Για το υποσέλιδο θα χρησιμοποιήσουμε τον δεύτερο τρόπο. Θα κάνουμε δηλαδή στο κουμπί προσαρμογή υποσέλιδου. Στο σημείο αυτό μπορούμε να πληκτρολογήσουμε κείμενο, στο αριστερό τμήμα του υποσέλιδου, στο κεντρικό, ή στο δεξιό τμήμα. Στο αριστερό ας υποθέσουμε πως θέλουμε να εμφανίζεται το όνομα μας. Στο κεντρικό υποθέτουμε πως θέλουμε να εμφανίζεται το όνομα του φύλλου εργασίας, το “Στατιστικά” δηλαδή. Κάνουμε ένα κλικ στο κεντρικό τμήμα, παρατηρούμε πως το σημείο εισαγωγής αναβοσβήνει στο σημείο αυτό, και στη συνέχεια θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιο από τα κουμπιά, τα οποία έχουμε στη διάθεση μας. Εάν κάνουμε κλικ σ’ αυτό το κουμπί, θα εισαχθεί στο σημείο αυτό, ο αριθμός της τρέχουσας σελίδας, όπως μπορούμε να δούμε και εδώ. Για τη ημερομηνία και την ώρα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δύο τα κουμπιά. Για το όνομα του βιβλίου εργασίας θα χρησιμοποιήσουμε αυτό, ενώ για το όνομα του φύλλου εργασίας αυτό. Όπως μπορούμε να δούμε και εδώ. Κάνουμε λοιπόν ένα κλικ στο κουμπί αυτό, και στο σημείο αυτό, ενώ θα περιμέναμε να εμφανιστεί το όνομα του φύλλου εργασίας το “στατιστικά”, δεν εμφανίζεται. Παρόλα αυτά αν κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ, θα το δούμε να εμφανίζεται, στο κέντρο του υποσέλιδου. Αριστερά είχαμε επιλέξει να εμφανίζεται το όνομα μας. Αν κάνουμε τώρα ένα κλικ στο κουμπί “Προεπισκόπηση εκτύπωσης”, στη κεφαλίδα, και μάλιστα στο κέντρο θα εμφανιστεί το όνομα του βιβλίου εργασίας. Αριστερά στο υποσέλιδο, θα εμφανιστεί το όνομα μας, ενώ στο κέντρο του υποσέλιδου, το όνομα του φύλλου εργασίας. Στη οθόνη εμφανίζεται ένα τμήμα του φύλλου εργασίας, έτσι όπως θα εκτυπωθεί. Αυτό είναι το αριστερό περιθώριο, αυτό είναι το κάτω περιθώριο, το δεξιό περιθώριο, και το επάνω περιθώριο. Εάν θέλουμε να ρυθμίσουμε τα περιθώρια, θα πρέπει να μεταβούμε ξανά στο πλαίσιο “Διαμόρφωση σελίδας”. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στην καρτέλα περιθώρια, και εδώ ρυθμίζουμε το επάνω περιθώριο π.χ. στα 3 εκ., το αριστερό στα 2,4 εκ., όπως και το δεξιό, και το κάτω επίσης στα 3 εκ. Αν θέλουμε να δούμε το αποτέλεσμα των κινήσεων αυτών, θα πρέπει να μεταβούμε στην “Προεπισκόπηση εκτύπωσης”.