Επιλογή κελιών

Στη συνέχεια θα δείξουμε πως επιλέγουμε κελιά, περιοχές κελιών, φύλλα εργασίας στο Excel. Για να επιλέξουμε ένα κελί αρκεί να κάνουμε ένα κλικ πάνω του. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να επιλέξουμε το κελί a10. Μετακινούμε το ποντίκι πάνω στο κελί a10, και κάνουμε ένα κλικ. Το κελί θεωρείται επιλεγμένο. Μπορούμε ασφαλώς να επιλέξουμε περισσότερα κελιά. π.χ. κάνουμε ένα κλικ στο κελί b3, και σύρουμε μέχρι το κελί b10. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επιλέξει ένα κελί, αλλά μία περιοχή κελιών, την περιοχή b3:b10. Οι περιοχές κελιών είναι ορθογώνια παραλληλόγραμμα. Θα μπορούσαμε ασφαλώς να επιλέξουμε την περιοχή αυτή, d3:h3, ή ακόμη την περιοχή αυτή, d5:i12. Εάν θέλουμε να επιλέξουμε μία στήλη, έχουμε ήδη αναφέρει πως γίνεται αυτό. Μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού στη επικεφαλίδα της στήλης, και όταν εμφανιστεί το μαύρο βελάκι κάνουμε ένα κλικ. Εάν θέλουμε να επιλέξουμε περισσότερες, με πατημένο το αριστερό πλήκτρο, σύρουμε είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά. Εάν θέλουμε να επιλέξουμε μία γραμμή, μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού στον αριθμό της γραμμής, και κάνουμε ένα κλικ. Με τον ίδιο τρόπο, με πατημένο το αριστερό πλήκτρο, σύρουμε προς τα κάτω για να επιλέξουμε περισσότερες γραμμές ή προς τα πάνω. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε και πολλά κελιά μη συνεχόμενα. Επιλέγουμε το κελί b3 κάνοντας ένα κλικ πάνω του. Στη συνέχεια κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Ctrl, και κάνουμε ένα κλικ στο κελί b10. Αυτή τη στιγμή τα δύο κελιά θεωρούνται επιλεγμένα. Εάν κρατήσουμε πατημένο το πλήκτρο Ctrl, και κάνουμε κλικ στο κελί b15, έχουμε επιλέξει τρία κελιά. Με τον ίδιο τρόπο μπορώ να επιλέξω και άλλα κελιά. Μην ξεχνάτε να έχετε πατημένο το πλήκτρο Ctrl. Μπορούμε ασφαλώς να επιλέξουμε και περιοχές κελιών. Συνεχίζουμε να έχουμε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και σύρουμε. Για να απο-επιλέξουμε όλες αυτές τις περιοχές, κάνουμε σε ένα κελί χωρίς να έχουμε το πλήκτρο Ctrl πατημένο. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να επιλέξουμε δύο στήλες, την b, και την d. Κάνουμε ένα κλικ στην επικεφαλίδα της στήλης b , κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Ctrl, και κάνουμε κλικ στην επικεφαλίδα της στήλης d. Έχουμε επιλέξει τώρα τις δύο στήλες. Με τον ίδιο τρόπο εάν κάνoυμε κλικ στη στήλη g, θα την επιλέξουμε και αυτή. Απο-επιλέγουμε κάνοντας ένα κλικ σε οποιοδήποτε κελί. Για τις γραμμές ισχύει το ίδιο πράγμα. Επιλέγουμε την τρίτη γραμμή, κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Ctrl, και επιλέγουμε και την έβδομη, και την δέκατη. Παρατηρήστε πως όταν επιλέγουμε μία περιοχή κελιών, όπως αυτή b3:c7, το πρώτο κελί στο οποίο έχουμε κάνει κλικ εμφανίζεται λευκό. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν είναι επιλεγμένο. Είναι επιλεγμένο. Αυτό το κελί ονομάζεται ενεργό κελί. Η επιλεγμένη περιοχή κελιών οριοθετείται έτσι κι αλλιώς από το μαύρο περίγραμμα. Μπορούμε να επιλέξουμε και ολόκληρο το φύλλο εργασίας, εάν κάνουμε κλικ στο σημείο στο οποίο τέμνονται, οι στήλες με τις γραμμές. Κάνουμε λοιπόν ένα κλικ σε αυτό το σημείο, και έχουμε επιλέξει ολόκληρο το φύλλο εργασίας. Μπορούμε να επιλέξουμε και πολλά φύλλα εργασίας. Έχουμε ήδη αναφέρει πως τα φύλλα εμφανίζονται σε αυτό το σημείο. Το βιβλίο εργασίας “πωλήσεις.xlsx” αποτελείται από αυτά τα τρία φύλλα, τo “πωλήσεις”, το “γράφημα”, και το “Φύλλο3”. Αυτή τη στιγμή επιλεγμένο είναι το “πωλήσεις”. Μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το “φύλλο 3”, και με πατημένο το πλήκτρο Ctrl, κάνουμε ένα κλικ για να το επιλέξουμε. Παρατηρήστε πως αυτά τα δύο φύλλα έχουν άσπρο χρώμα, ενώ το “γράφημα” το οποίο δεν είναι επιλεγμένο έχει χρώμα γκρι. Εάν θέλουμε μπορούμε να επιλέξουμε όλα τα φύλλα εργασίας ενός βιβλίου. Κάνουμε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε φύλλο, και επιλέγουμε στην συνέχεια επιλογή όλων των φύλλων. Τώρα όλα τα φύλλα έχουν το λευκό χρώμα.